Tema
Debat

Helbredsoplysninger

Her finder du blanketter, vejledninger og henstillinger, når du skal indhente helbredsoplysninger om kunder.

Blanketter

Når et forsikringsselskab/en pensionskasse indhenter helbredsoplysninger kan det ske på baggrund af erklæringer og attester godkendt af Lægeforeningens Attestudvalg og Forsikring & Pension.
Blanketter læger Blanketter tandlæger Blanketter psykologer

Aftaler

Pensionsordninger kan flyttes efter særligt lempelige vilkår ved jobskifte og virksomhedsdannelse.

Opsigelse af forsikring

Selskaberne bør sikrer sig, at kunder, der skifter selskab, ikke opsiger den oprindelige forsikring, før de kender vilkårene for den nye.

Læs anbefalingen

Kontakt


Pension og Velfærd

Astrid Breuning Sluth

Chefkonsulent, cand.oecon.
+45 41 91 90 71
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.