Tema
Debat

Tidsgrænser

Selskabet indhenter og anvender kun relevante helbredsoplysninger, der har tydelig betydning for forsikringsrisikoen eller vurderingen af kundens skade og rettigheder. Det betyder, at selskabet i udgangspunktet alene indhenter helbredsoplysninger for en begrænset periode i forbindelse med risikovurdering og skadebehandling.

Risikovurdering ved køb eller ændring af forsikring

Selskabet indhenter i nogle tilfælde helbredsoplysninger, når en kunde vil købe en forsikring eller ændre i en eksisterende forsikringsaftale.
Når selskabet gør det, indhenter det i udgangspunktet kun helbredsoplysninger for en afgrænset periode på maksimalt 10 år forud for det tidspunkt, hvor kunden vil købe eller ændre forsikringen.
Hvis oplysningerne for den 10-årige periode giver indikation for det, kan selskabet indhente helbredsoplysninger, som ligger længere tilbage i tid. 
 

Sagsbehandling ved anmeldelse af personskade

Selskabet indhenter helbredsoplysninger, når kunden anmelder en personskade, og selskabet skal vurdere skadens omfang og den eventuelle erstatnings størrelse.
Når selskabet gør det, indhenter det i udgangspunktet kun helbredsoplysninger for en afgrænset periode på maksimalt 10 år for ud for tidspunktet for den anmeldte skade.
Hvis oplysningerne for den 10-årige periode giver indikation for det, kan selskabet indhente helbredsoplysninger, som ligger længere tilbage i tid.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.