Tema
Debat

Flytning af pensionsordninger

Pensionsordninger kan flyttes efter særligt lempelige vilkår ved jobskifte og virksomhedsomdannelse

Flytning af pensionsordning - Jobskifteaftalen

Der gælder særlige lempelige regler, når en medarbejder flytter sin pensionsordning som følge af jobskifte.

Flytning af pensionsordning - Virksomhedsomdannelsesaftalen

Aftalen indeholder lempelige regler for, hvornår og hvordan, en medarbejder kan flytte sin pensionsordning mellem pensionsinstitutter, hvis den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat, bliver omdannet eller overdraget.

Flytning af pensionsordning - Renteaftalen

Pensionsordninger, der ikke kan overføres iht. jobskifteaftalen eller virksomhedsomdannelsesaftalen, bliver overført iht. reglerne i renteaftalen.

 

Renteaftalen for pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut kan hentes her.

Renteaftalen


Kontakt


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.