Tema
Debat

Forsikring og køn

Ligebehandling af mænd og kvinder, herunder sikring af gravides rettigheder, er lovfæstet i Danmark. Det gælder også i relation til forsikringsprodukter.

 

Der er således en række forhold, som er normal praksis ved beregning af priser og ved udarbejdelse af forsikringsvilkår, som skal være anderledes i relation til køn og graviditet.

 

I tilfælde hvor risikoen for dækningsberettigede skader er højere for en bestemt gruppe kunder, er det normalt enten at hæve prisen for den pågældende gruppe eller aftale undtagelser for dækningen.
Det er ikke muligt, når gruppen er ”kvinder”, ”mænd” eller ”gravide”.

 

F&P og selskaberne har udarbejdet en intern vejledning om reglerne for at udbrede kendskabet til reguleringen af ligebehandlingsområdet og medvirke til at skabe juridisk klarhed og fokus på reglerne om ligebehandling mellem kønnene i forhold til forsikringsprodukter

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.