Tema
Debat

Danmark har nordeuropæisk rekord i indbrud

14. sep. 2022
I 2019 var der flere indbrud i Danmark end i vore nabolande tilsammen. Nu viser nye tal, at landeforskellene siden er blevet mindre, men Danmark er stadig helt i front, når det kommer til indbrud.

I Danmark har vi ca. 40 indbrud om dagen svarende til omkring 15.000 indbrud om året. Indbruddene har store økonomiske og personlige konsekvenser for hver enkelt dansker, som udsættes for en forbrydelse.

 

Vi er væsentligt hårdere ramt end vore nabolande.

 

I 2019 var der mere end 600 indbrud pr. 100.000 indbyggere i Danmark. Til sammenligning var der 335 i Sverige, 55 i Norge og 105 i Tyskland. Med andre ord, vi havde flere indbrud end i vore nabolande tilsammen.

 

I en ny opgørelse ligger Danmark stadig højest i 2021, men antallet af indbrud i Danmark og i vore nabolande er generelt faldet de senere år – bortset lige fra Sverige, hvor tallet er steget.

 

I Danmark var der i 2021 401 indbrud pr. 100.000 indbyggere og 347 i Sverige.

 

- Tallene er tydelige nok. I de sidste 10 år har indbrudskurven været for nedadgående. Vi er på rette vej, men har stadig nordeuropæisk rekord i indbrud. Desværre kan vi nu også se, at i første halvår af 2022 er antallet af indbrud igen steget – med 8,5 pct. i forhold til året før, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, F&P.

 

- I Danmark er vi nået langt med nabohjælpsaktiviteter. Det skal vi fortsætte med, men det er alt for nemt at lave indbrud. Vi skal sikre vores hjem bedre, siger Pia Holm Steffensen.

 

Bedre sikring af vinduer og låse

Forsikringsbranchen foreslår, at døre og vinduer skal være bedre sikret mod indbrud.

 

- Det skal ske ved, at der stilles krav til indbrudssikring i bygningsreglementet.  Beslag og låse i vinduer og døre skal kunne modstå en indbrudstyv i mere end tre minutter. Så vil det blive meget sværere at være indbrudstyv i Danmark, siger Pia Holm Steffensen.

 

Sikringen af danske boliger er i dag dårligere end i vores nabolande. Erfaringer fra England og Holland viser, at indbrudssikre døre og vinduer har en markant effekt på indbrudstyvens lyst til at bryde ind.

 

Register med alle stjålne genstande

Forsikringsbranchen vil desuden sammen med politiet udvikle et register med alle stjålne genstande i Danmark. I dag er det svært at identificere stjålne ting og lokalisere den oprindelige ejer – det betyder, at stjålne genstande, som findes igen, sjældent finder hjem til sin ejer.

 

- Jeg glæder mig meget over, at justitsministeren netop har offentliggjort, at han er positiv over for at undersøge muligheden for et register over stjålne genstande. Det har længe været et ønske fra de danske forsikringsselskaber, og det er meget glædeligt, at regeringen nu ser positivt på at gøre forslaget om et nyt digitalt våben mod indbrudstyvene til virkelighed.

 

- Et offentligt tilgængeligt register vil give politiet langt bedre arbejdsbetingelser. Samtidig bliver det nemt for almindelige forbrugere, auktionshuse, marskandisere m.fl. at tjekke, om en ting er stjålet eller ej, før man evt. køber den og uforvarende ender som hæler, siger Pia Holm Steffensen.

 

Registeret over stjålne genstande vil gøre det svært at afsætte tyvekoster og kan dermed sætte en stopper for hæleri. Det viser bl.a. erfaringer fra Holland, der indførte et sådant register i 2014, hvilket har gjort det markant mindre interessant at begå indbrud, jf. udviklingen i tallene for antal indbrud pr. 100.000 indbyggere i Holland.

 

 

 

Borgerens 5 gode råd mod indbrud

1) Gode låse og sikre vinduer: Sikring af døre og vinduer og solide låse er den bedste måde at holde tyven ude på. Se på din bolig med tyvens øjne, så du finder de svage steder, inden tyven gør det.

 

2) Tilslut dig Nabohjælp: Hent Nabohjælps app og dan netværk med naboerne. På den måde kan I gøre jeres område trygt og fri for indbrud.

 

3) Hils på fremmede: Sig hej til fremmede på din vej. Tyve kan ikke lide, at nogen har været opmærksomme på dem i området.

 

4) Hæk og hegn: Sørg for at tyven ikke kan bruge hæk, hegn og buskads som dække for indbrud. Naturlige overvågning fra naboer og folk, der går forbi på fortovet, er et godt supplement til sikre døre, vinduer.

 

5) Lys og alarmer: Timerstyret indendørslys, sensorstyret udendørslys og lydalarmer kan supplere indbrudssikre døre og vinduer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.