Tema
Debat

Danmark skal have en national strategi for brug af data

7. jan. 2021
Kronik bragt i Information

Af Kent Damsgaard - Forsikring & Pension, Lars Sandahl Sørensen  - Dl, Brian Mikkelsen - Dansk Erhverv, Ulrik Nødgaard  - Finans Danmark

Der ligger et kæmpe potentiale gemt i bedre brug af de kolossale mængder af data, vi alle sammen producerer om os selv, både for den private og offentlige sektor. Der er brug for en nationalstrategi for, hvordan vi ansvarligt udnytter disse data bedst muligt

Hvert menneske på kloden genererer hvert sekund 1,7 MB data om sig selv - døgnet rundt, året rundt. 90 procent af alt opsamlet data i verden er skabt inden for de seneste to år, og der er ingen tegn på, at den udvikling hverken vil stoppe eller blive mindre - tværtimod. Vi samler og lagrer data i et omfang, der kun bliver større. Det rummer en helt uvurderlig værdifuld viden, som kan blive til gavn for os alle sammen.

Der er et kæmpe potentiale og mange anvendelsesmuligheder for både borgere og virksomheder, hvis vi bliver bedre til at bruge alt denne data. Data indeholder for eksempel viden om vores børns evner til at lære. Hvordan vi tager imod en medicinsk behandling. Hvilke elementer i produktionen, som fejler. Hvordan det går med netsalget. Hvor i energiforbruget, der med fordel kan skrues ned.

Vi går i dag glip af betydelige gevinster i hverdagen - både økonomiske og i forhold til forbedret borgerservice. Derfor har vi brug for en datastrategi i Danmark.

En national datastrategi skal give Danmark klare retningslinjer for sikker og ansvarlig udnyttelse af al denne data fra danskernes og virksomhedernes hverdag, så vi kan udvikle endnu bedre læringsværktøjer, mere præcis medicin, bedre sundhedsudstyr og flere grønne løsninger til energi- og ressourcebesparelser - både i Danmark og på globalt plan.

EU har lanceret en datastrategi, og vi mener, at Danmark bør følge trop og udstikke retningslinjerne for, hvordan vi vil skabe rammerne for brugen af vores forskellige former for data i både det danske erhvervsliv og hos de offentlige myndigheder.

Bedre brugerrejse
Danskerne og de danske virksomhedsejere og medarbejderne er i forvejen gode til at tage digitale løsninger til sig, og den offentlige sektor er højt digitaliseret i forhold til andre EU-lande. Det er meget nemmere i Danmark for erhvervslivet at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder end i de fleste andre lande i verden. Men vi skal blive endnu bedre.

Vi vil for eksempel gerne have større fokus på de digitale brugerrejser på tværs af det private og den offentlige sektor, så borgere og virksomheder oplever en effektiv og hurtig sagsbehandling, uanset hvor de henvender sig.

Vi skal blive endnu bedre til at fastholde og udbygge vores evne til at sætte de store mængder data i spil - herunder også data fra det offentlige - i en moderne infrastruktur. Det kan være geografiske data, data om vejr, befolkningstæthed eller energiforbruget i bygninger.

Men vi skal også have fokus på styrkerammerne for delingen af data virksomhederne imellem, der hvor det skaber værdi. Det kan for eksempel være i virksomhedernes leverandørkæder, hvor deling af relevant data fra regnskaber til lagerbeholdning kan gøre handlen mellem hinanden mere transparent og sømløs eller klimadata fra forsikringsbranchen, der sikrer, at samfundets investeringer i klimasikring bliver brugt der, hvor problemerne er størst.

Skiftende regeringer har arbejdet med digitaliseringsstrategier, men fælles for dem har været, at data og brugen af de store mængder data, vi dagligt genererer, kun har indgået i mindre grad. Vi savner en samlet datastrategi, der kan perspektivere og sætte fokus på brugen af data i hele dansk erhvervsliv og hos alle danske myndigheder - på god og forsvarlig vis med blik for dataetik. En digital ansvarlig tilgang til data kan endda være et konkurrenceparameter.

Til gavn for Danmark
En national datastrategi skal hjælpe Danmark med klare retningslinjer for blandt andet deling af data, der kan fremme brugen af virksomhedernes, myndighedernes og borgernes data inden for styrkepositioner som sundhed og life science, industri og produktion, offentlig administration, energi, finans, transport og hele den grønne omstilling. En strategi skal hjælpe os med at klargøre de rammer, vi skal have for at bruge data og derved være med til at sikre, at Danmark fortsat er i front, når det gælder brugen af data. Ansvarligt og forsvarligt, naturligvis.

Vi ser gerne, at der blev etableret et offentligt-privat samarbejdsforum, der skal identificere projekter, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private Danmark. Men vi ønsker også øget fokus på arbejdet med fælles standarder, så alle offentlige data bliver tilgængelige på en standardiseret måde - det vil i høj grad være med til at booste den digitale udvikling i det private erhvervsliv, som vi repræsenterer. I sidste ende vil det være til gavn for danskerne, for hele vores samfund, hvis vi bliver blandt de bedste i verden til at bruge de stadigt større mængder data. Derfor håber vi, at politikerne vil samarbejde med os om en national strategi for data.

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.