Tema
Debat

Den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed bliver styrket

3. okt. 2022
Finanstilsynet har i dag offentliggjort en ny strategi, der indeholder målsætninger og fokusområder for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed frem til 2025. F&P hilser strategien velkommen og ser frem til at bidrage til at realisere strategiens målsætninger.

Det er afgørende, at den finansielle sektor er robust beskyttet mod cyberangreb. Sektorens samfundsvigtige funktioner skal kunne opretholdes også i en krisesituation, hvor kritisk IT-infrastruktur sættes ud af kraft i kortere eller længere tid.

 

- Derfor er det meget positivt, at Finanstilsynet i dag har offentliggjort en strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed frem til 2025, siger digitaliseringspolitisk chef Sigrid Floor Toft, fra brancheorganisationen F&P.

 

Cyberangreb mod den danske finansielle sektor kan have meget alvorlige konsekvenser for Danmark. Længerevarende IT-nedbrud i sektorens samfundsvigtige funktioner kan true den finansielle stabilitet og tilliden til den finansielle sektor.

 

- For at opretholde robustheden i den finansielle sektor skal den samfundskritiske IT-infrastruktur være tilgængelig, troværdig og stabil, så virksomheder og borgere kan have berettiget tillid til det finansielle system, siger Sigrid Floor Toft.

 

Generelt lægger Finanstilsynet op til et samarbejde mellem myndighederne og finanssektorens aktører om at indfri målsætningerne i strategien.

 

- F&P bakker op om denne tilgang, og vi ser frem til at være med til at realisere strategiens målsætninger. Et aktivt samarbejde internt i finanssektoren såvel som med aktører i andre samfundsvigtige sektorer er en forudsætning for at nå målet om robust beskyttelse af den finansielle sektors samfundsvigtige funktioner, siger Sigrid Floor Toft.

 

Strategien er bygget op om syv vigtige indsatsområder med hver sine målsætninger, der sætter rammen for arbejdet i den kommende strategiperiode. Eksempelvis lægges der op til at understøtte, at den finansielle sektor har et aktivt internt og eksternt samarbejde om sikkerhedsopbygning, der sikrer, at relevante risici adresseres og mulige synergier udnyttes.

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.