Tema
Debat

Det haster med en national plan for klimatilpasning

17. aug. 2021
Sommerens voldsomme tilfælde med ekstremt vejr og den nye rapport fra FN’s klimapanel understreger, at hurtig handling er nødvendig. F&P foreslår, at regeringen og Folketinget får sat turbo på at få skabt en national og prioriteret klimatilpasningsplan – samt at der afsættes penge på den kommende finanslov til en klimatilpasningsfond for at sikre finansiering på tværs af kommunerne.

Vurderingen fra FN’s klimapanel er dyster. Inden for de næste tyve år overstiger den globale gennemsnitstemperatur den kritiske grænse på 1,5 grader. Det kan få meget store konsekvenser for os alle sammen. Hvert år vil byde på vejrbegivenheder, der tidligere kun opstod hvert hundrede år. Hyppigt vil der opstå ekstreme hedebølger og tørke samt meget voldsomme mængder regn og en markant stigning af havniveauet.

 

- Vi skal gøre alt, vi kan, for at bekæmpe klimaforandringerne. Men der er også brug for – hurtigt – at få skabt fælles løsninger og retning for klimatilpasning. Vi ser allerede forandringer nu, som vi er nødt til at forholde os til og indrette os efter, siger adm. direktør Kent Damsgaard, Forsikring & Pension (F&P).

 

- Vi foreslår, at regeringen og Folketinget nu sætter turbo på at få skabt en national og prioriteret klimatilpasningsplan. Og at der afsættes penge på finansloven til en klimatilpasningsfond, som skal sikre den nødvendige finansiering på tværs af kommunerne. Klimatilpasning skal simpelthen have en helt anden prioritet, end vi har været vant til tidligere, siger Kent Damsgaard.

 

- Vi har før set, at meget store værdier går tabt, når ekstremt vejr hærger i Danmark. Og de tragiske begivenheder i Tyskland har nok berørt os alle. Nu vurderer alle eksperter, at det ekstreme vejr bliver endnu værre i fremtiden. Derfor mener vi, at der mere end nogensinde er brug for, at alle kræfter går sammen om at udpege og gennemføre de bedste værn mod ekstreme vejrbegivenheder, siger Kent Damsgaard.

 

- Vi må for alt i verden ikke vente på, at skaderne sker. Vi skal forebygge i tide. Vi ser det som et overordnet samfundsmæssigt mål, at færrest mulige skal rammes af fremtidens uvejr. Det gælder, både når det drejer sig om stormflodsskader – oversvømmelser fra hav, fjord m.m. – som i dag dækkes af en offentlig skadefond - og de oversvømmelsesskader som følge af nedbør og skybrud, som er dækket af forsikringsselskaberne, siger Kent Damsgaard.

 

- Forsikringsselskaberne og vores kunder kommer til at betale en stor del af regningen, hvis ikke der bliver handlet i tide. Derfor har vi en naturlig interesse i at være med til at definere og målrette klimatilpasningerne, og vi bidrager meget gerne. Forsikringsselskaberne kan fx levere skadedata tilbage i tiden, så man præcist kan se, hvor skaderne plejer at ske, og dermed hvilke indsatser der vil have den største effekt i fremtiden, siger Kent Damsgaard.

 

- På det punkt er der i øvrigt også brug for lovgivning, der i langt højere grad end i dag understøtter mulighederne for at videndele om klimatilpasning, tilføjer Kent Damsgaard.

 

Kommunerne er kommet et godt stykke vej med deres klimatilpasningsplaner de senere år. Men ikke mindst i lyset af de meget store skybrud i Danmark og resten Europa her i sommer er der brug for øget fokus.

 

- Der er brug for flere klimapasningstiltag, end vi har i dag, og et meget stærkere og skarpere nationalt fokus. Vandet fra skybrud og stormfloder flyder på tværs af kommunegrænser og byer. Derfor er der behov for, at både planlægning og finansiering også sker på et nationalt niveau, siger Kent Damsgaard.  

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.