Tema
Debat

Pensionsbranchen har næsten 600 mia. kr. i unoterede investeringer - til gavn for både pensionskunder og samfundet.

20. apr. 2021
En ny opgørelse viser, at den danske pensionsbranche investerer for næsten 600 mia. kr. i unoterede aktiver. Det vil fx sige vindmølleparker, ikke-børsnoterede virksomheder, ejendomme og havne m.v. Beløbet svarer til en femtedel af pensionsbranchens samlede investeringer. Tallet er udtryk for, at pensionsbranchen investerer bredt og i mange forskellige aktiver for at sikre både stabilitet og afkast til pensionsopsparerne.

Forsikring & Pension har opgjort branchens investeringer fra 2018. I perioden er investeringsformuen vokset og har for længst rundet de 3.000 mia. kr. Den udvikling gælder også for de unoterede investeringer. I 2018 lød branchens unoterede investeringer på 476 mia. kr. Ved udgangen af 2020 var investeringerne steget med 116 mia. kr. til 592 mia. kr. Andelen har imidlertid været stabil siden 2018, nemlig omkring en femtedel af branchens samlede investeringer.

 

-De investeringer, branchen gør her, kan alle danskere se rundt omkring i landet og i resten af verden. Vindmølleparker, der bliver rejst, fordi vi som samfund ønsker en grøn omstilling. Nye og energieffektive bygninger og boliger, der skyder op, som danskerne arbejder eller flytter ind i. Branchen investerer altså i aktiver, der indgår i danskernes hverdag, og som giver god mening i forhold til den samfundsudvikling, vi ønsker, siger Tom Vile Jensen, underdirektør, Forsikring & Pension

 

De unoterede investeringer opdeles i private equity (ikke-børsnoterede virksomheder), infrastruktur, ejendomme og de såkaldte hedgefonde. Ejendomme er den væsentligste aktivklasse blandt de unoterede aktiver – godt 42 pct. af de unoterede investeringer er ejendomme.

 

 

 - Pensionsselskaberne investerer bredere end blot i de klassiske statsobligationer og børsnoterede virksomheder. I dag investerer de også i fx vindmølleparker og virksomheder uden for børsmarkederne. Det er til stor gavn for pensionsopsparerne, både fordi vi spreder risikoen, og fordi vi sikrer et bedre afkast til opsparerne, end hvad fx statsobligationer kan give, siger Tom Vile Jensen.

Med så forskellige typer investeringer kan værdisætninger variere meget inden for aktivklasserne. Idet unoterede investeringer ikke er børsnoterede, skal deres værdi beregnes på anden vis. Det kan blandt andet gøres ved at se på sammenlignelige, noterede investeringer, hvis sådanne findes, og på de unoterede investeringers historiske afkast.

For at skabe større åbenhed om værdiansættelsen af de unoterede investeringer, har Forsikring & Pension i samarbejde med pensionsselskaberne besluttet fem principper for alternative investeringer. Principperne sikrer, at selskaberne fra årsskiftet 2022 offentliggør deres retningslinjer for værdiansættelse af unoterede investeringer, herunder hvor tit værdien beregnes, evt. ændringer i modeller for værdiansættelse og efterprøvning af selskabernes værdiansættelser.

Læs mere her: Pensionsselskaberne går sammen om fælles retningslinjer ved værdiansættelse af unoterede aktiver.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Tom Vile Jensen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.