Tema
Debat

F&P: Tiltrængt reform af arbejdsskadeområdet skal sikre kortere ventetider og en hurtigere vej tilbage i job

23. sep. 2022
Regeringen har netop indgået en bred politisk aftale om arbejdsskadeområdet. F&P glæder sig over aftalen, som kan sikre en hurtigere sagsbehandling og bedre fastholdelse af borgere, der bliver ramt af en ulykke.

Med aftalen får selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet en særskilt formålsparagraf i loven om arbejdsskade. Det glæder F&P, som peger på, at bedre fastholdelse både er til stor gavn for den enkelte borger, som rammes af en ulykke, og for samfundet.

 

- Det er en virkelig god aftale, som sikrer et langt større fokus på at få personer, der har været udsat for en arbejdsskade, godt tilbage i job siger underdirektør Karina Ransby.

 

- Vi véd, at det har fantastisk stor betydning for en den enkeltes trivsel og økonomi, at man kommer bedst og hurtigst muligt tilbage i job. Og i en tid, hvor der overalt er brug for flere hænder og hoveder, er det i dén grad også til gavn for samfundet og økonomien, siger Karina Ransby.

 

Aftalen lægger op til, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan man kan øge koordineringen blandt de involverede aktører i at få fastholdt arbejdsskaderamte.

 

- Det har længe været et stort ønske i branchen, at vi får en bedre koordinering af indsatsen. Mange forsikringsselskaber har en særlig fastholdelsesindsats, men de oplever ofte, at der mangler koordination med kommuner, fagbevægelse og virksomheder. Forskning viser, at en samlet og koordineret indsats øger sandsynligheden for, at de skaderamte kommer tilbage i job. Vi håber, at også branchens gode erfaringer med fastholdelse vil komme i spil, siger Karina Ransby.

 

Aftalen lægger også op til, at sagsbehandlingstiden skal forkortes. Og det er der i den grad brug for, mener F&P.

 

- Vi har desværre set, at sagsbehandlingstiderne er steget de senere år, blandt andet på grund af mange anmeldelser af covid-19 sager og implementering af et nyt sagsbehandlingssystem. Derfor giver det rigtig god mening, at forsikringsselskaber i en prøveperiode får mulighed for at stå for anerkendelse af arbejdsulykker, for selskaberne har en stor erfaring og kompetence med tilsvarende sagsbehandling, siger Karina Ransby og fortsætter:

 

- Selskaberne har stor erfaring i behandling af ulykkessager, når ulykken sker i fritiden og vil kunne gøre brug af den store viden, de har herfra, så borgerne fortsat kan opleve en sagsbehandling af høj kvalitet - og gerne hurtigere end i dag, siger Karina Ransby.

 

Aftalen forpligter også AES til at videregive oplysninger om socialt bedrageri og sort arbejde til rette myndigheder.

 

- Det er godt, at der også kommer et øget fokus på svindel. Borgere, der forsøger at snyde med ydelser og erstatninger, rammer hele fællesskabet og øger både skatten og præmierne til forsikringer for alle, siger Karina Ransby.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.