Tema
Debat

Unge kvinder har udsigt til større pensionsformuer end mænd

Kvinder har overhalet mænd på uddannelsesfronten. Unge kvinder strømmer ud fra universiteterne til faste stillinger med gode lønninger. Det kommer til at afspejle sig i pensionsformuerne i fremtiden.

 

De kvinder, som går på pension i disse år, har i gennemsnit en pensionsformue, som er 22 pct. lavere end pensionsformuen for mænd. Helt anderledes ser det ud for yngre kvinder, som er trådt ud på arbejdsmarkedet de seneste ti år. Når de kan gå på pension om ca. 30 år, har de større pensionsformuer end mændene på deres egen alder.

 

 - Vi gennemlever en historisk omvæltning i disse år . Lige siden kvinderne for alvor trådte ud på arbejdsmarkedet i 1960’erne, har kvinderne haltet efter mændene. Både i forhold til lønninger og opsparede pensionsformuer. Kvinder har ændret adfærd på arbejdsmarkedet. De uddanner sig i højere og højere grad og overhaler mændene. Det afspejler sig i karrieremønstre og lønninger og dermed også i den pensionsformue, de får opbygget. Det er virkelig positivt, siger Kent Damsgaard, adm. dir. fra Forsikring & Pension.

Når vi kigger ind i fremtiden, har vi også grund til at glæde os over, at mange års kamp for ligestilling mellem kønnene bærer frugt – i hvert fald viser vores fremskrivning, at kvinderne samlet set har gavn af at have taget en længere uddannelse og ender med en pensionsformue, der er 2 pct. højere end pensionsformuen for mænd i 2050. De unge kvinder har overhalet mændene på de videregående uddannelser. Med uddannelse følger også højere løn og større jobsikkerhed, siger Kent Damsgaard.


 - Lige nu har unge mænd større pensionsformuer end unge kvinder. Det skyldes, at mænd oftere tager en faglært uddannelse og dermed kommer tidligere ud på arbejdsmarkedet, mens kvinderne fortsat studerer og i højere grad tager videregående uddannelser Efter studierne bruger kvinderne også mere tid end mænd på barsel og deltid. Men resten af arbejdslivet har kvinderne samlet set gavn af at have taget en længere uddannelse, så de faktisk ender med at overhale mændene, siger Kent Damsgaard.

 

 - For mænd og kvinder med samme uddannelse vil der stadig være et efterslæb for kvinderne på grund af barsel og højere frekvens af deltid. Derfor bør det stadig være et fokusområde at diskutere mere ligelig fordeling af barsel og arbejdstid, slutter Kent Damsgaard.

 

Unge kvinder kan se frem til en pensionsformue på 2,2 mio. kr. i gennemsnit opgjort kort før pensionsalderen. Opgjort i dagens priser. Det er 2 pct. mere end pensionsformuen for mænd.

 

 

Sådan har vi regnet

Opgørelsen benytter en fremskrivning af den økonomiske mikrosimulationsmodel SMILE udviklet af DREAM-modellen.

 

SMILE er en forkortelse af ”Simulation Model for Individual Lifecycle Evaluation”. SMILE konstruerer syntetiske livsforløb for hvert enkelt nulevende og fremtidigt individ i den danske befolkning. Modellen er kalibreret med faktiske registerdata, hvor udgangspunktet er befolkningen i 2013. SMILE kan give et bud på den fremtidige udvikling i den danske befolkning beskrevet ud fra en lang række af karakteristika heriblandt indkomst, pensionsopsparing og pensionsformue.

 

Pensionsformuen er summen af arbejdsgiveradministrerede og privattegnede pensionsformuer opgjort for årgang 1980-1984 i årene 2030, 2040 og 2050.


Fremskrivningen baseres på, at en større andel af en ungdomsårgang i dag tager en videregående uddannelse, end det tidligere var tilfældet. Derfor stiger det gennemsnitlige uddannelsesniveau de kommende årtier i takt med, at veluddannede unge erstatter ældre, som i gennemsnit er mindre uddannede. Befolkningens stigende uddannelsesniveau sammen med de gennemførte arbejdsmarkedspolitiske reformer ventes ligeledes at medvirke til at øge erhvervsdeltagelsen fremadrettet. Pensionsalderen afhænger desuden af den højere folkepensionsalder i takt med forhøjelser af levetiden. Endelig er der også lagt antagelser ind om de fremtidige familiestrukturer.

 

Befolkningens beskæftigelse og indkomst i fremskrivningen er således baseret på, hvordan uddannelsesniveauet, familiestrukturer og de gennemførte reformer forventes at påvirke arbejdsmarkedsdeltagelse og løn fremadrettet.

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
+45 25 85 32 16
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.