Fora skal sikre, at F&P kan udmønte interessevaretagelsen inden for de strategiske dagsordener, bestyrelsen udstikker. Fora skal samtidig bidrage til at sikre F&P en endnu bedre forståelse for de topagendaer, som fylder hos vores medlemmer. De seks fora er etableret på strategisk og taktisk niveau. De refererer til bestyrelsen, som også udpeger medlemmer af fora efter indstilling fra medlemsselskaberne. Bestyrelsen validerer årligt alle fora. F&P har to tværgående udvalg, som ikke er placeret i forumstrukturen - nemlig Juridisk udvalg og Kommunikationsudvalget. Udvalgene har en bred repræsentation fra branchen og håndterer centrale problemstillinger, hvor der både er behov for at kunne agere på taktisk- og operationelt niveau.

 

De seks fora og medlemmer

 

Nedenfor følger en oversigt over medlemmer i alfabetisk rækkefølge, pr. forum:

 

Privatforsikringsdirektørforum

 • Alm. Brand, Direktør, Produkt - Pris og Portefølje Privat, Bjørn Hjalte Thorgrimsen Laursen
 • Aros Forsikring, Adm. Direktør, Morten Dissing
 • Codan, Privatkundedirektør, Mads Foged
 • Gjensidige, Skadesdirektør, Henrik Sagild
 • IF, Head of Product & Price DK Private, Morten Dupont
 • LB Forsikring, Direktør/CCO, Steen Holse Andersen
 • Popermo, Direktør, Henrik H. Boysen
 • Sygeforsikringen ‘danmark’, CEO, Allan Luplau
 • Sønderjysk Forsikring, Adm. Direktør, Frank Abel
 • Topdanmark, Divisionsdirektør Privat, Carsten Elmose
 • Tryg, SVP Privat Danmark, Henrik Grønborg
 • GF Forsikring, Adm. Direktør, Mark Palmberg

 

Industri- og Erhvervsforsikringsdirektørforum

 • Alm. Brand, Direktør, Produkt - Pris og Portefølje Erhverv, Lars Braune
 • Codan, Director Commercial Lines, Camilla Amstrup
 • Gjensidige, Underwritingdirektør, Thomas Berg
 • HDI, Adm. Direktør, Rasmus Toft Jørgensen
 • Himmerland Forsikring, Adm. Direktør, Ole Færch
 • IF, Nordic Head of Underwriting, Kristine Birk Wagner
 • Købstædernes Forsikring, Underwritingdirektør, Morten Jepsen
 • Protector Forsikring, Country Manager, Anders Blom Monberg
 • Thisted Forsikring, Adm. Direktør, Dennis René Petersen
 • Topdanmark, Divisionsdirektør Landbrug & Erhverv, Monica Diaz
 • Tryg, SVP Corporate Denmark, Michael Rødbroe Kolbæk

 

Pensionsdirektørforum

 • AP Pension, Matematisk direktør, Thomas Møller
 • Danica, Head of Actuarial Department and Appointed Actuary, Bo Søndergaard
 • Industriens Pension, Forsikringsdirektør, Joan Alsing
 • PBU, Adm. Direktør, Sune Schackenfeldt
 • PenSam, Adm. Direktør, Torsten Fels
 • PensionDanmark, Direktør, Marianne Fussing Ørsted
 • PFA, Koncerndirektør, Camilla Holm
 • PKA, Medlemsdirektør, Tomas Frydenberg
 • P+, Adm. direktør, Søren Kolbye Sørensen
 • Sampension, Produktdirektør, Anne Louise Baltzer Engelund
 • Topdanmark, Administrerende direktør Topdanmark Livsforsikring, Vivian Byrholt
 • Velliv, Direktør, CFO, Gitte M. Aggerholm

 

Investeringsdirektørforum

 • AP Pension, Investeringsdirektør, Rasmus Cederholm
 • Danica, Investeringsdirektør, Poul Kobberup
 • Industriens Pension, Investeringsdirektør, Peter K. Lindegaard
 • Lægernes Pension, Finansdirektør, Niels Elmo Jensen
 • Lærernes Pension, Investeringsdirektør, Morten Malle
 • PenSam, Investeringsdirektør, Claus Jørgensen
 • PensionDanmark, CIO, Claus Stampe
 • PFA, Group CIO, Kasper Ahrndt Lorenzen
 • PKA, Direktør Investeringer, Michael Nellemann Pedersen
 • Sampension, Investeringsdirektør, Henrik Olejasz Larsen
 • Tryg, Koncerninvesteringsdirektør, Mads Hørberg
 • Velliv, Investeringsdirektør, Anders Stensbøl Christiansen

 

Digitaliseringsdirektørforum

 • AP Pension, Direktør/CDO, Jette Haarup-Jensen
 • Danica, COO, Jesper Grundvad Bjerre
 • Gjensidige, Direktør Digitalisering, Marketing og CRM, Vivi Kofoed
 • Købstædernes Forsikring, Direktør Morten Fruergaard
 • PFA, Koncerndirektør, Mads Kaagaard
 • Tryg, SVP CIO, Anne Nørklit Lønborg
 • Velliv, CDO, Christine Loft Hunderup
 • LB Forsikring, Direktør for Strategi & Innovation, Mikkel Frost Kopenhagen
 • GF Forsikring, IT Direktør, Steen Salling

 

CFO-Forum

 • Alm. Brand, Group CFO, Andreas Ruben Madsen
 • Danica, CFO, Thomas Dyhrberg Nielsen
 • LB Forsikring, CFO, Fatiha Benali
 • PensionDanmark, CFO, Susanne Lundby
 • PFA, Koncernfinansdirektør og CFO, Anders Damgaard
 • PKA, Direktør Finans, Nicolai Ørnstrup Pilehave
 • Sampension, Chief Operating Officer, Mads Smith Hansen
 • Sygeforsikringen ’danmark’, CFO, Tina W. Christensen
 • Topdanmark, CFO, Lars Kufall Beck
 • Tryg, Koncernfinansdirektør, Barbara Plucnar Jensen
 • Gjensidige, CFO, Jostein Amdal
 • IF, CFO, Måns Edsman

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.