Tema
Debat

Find responsum

Forsikring & Pensions responsumudvalg kan på begæring af en myndighed, en erhvervsorganisation, en advokat eller et medlem afgive responsum om forsikrings- og pensionsjuridiske spørgsmål.

Udvalgte responsa

Søg i og filtrer listen via emneord eller årstal. Kender du det nøjagtige responsum-nummer, kan du også søge på det.

 

Titel
Advokatudgifter
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3264 Motorkøretøjsforsikring 07-06-1999
Bistand (Advokatudgifter)
Skadelidtes advokatbistand (Advokatudgifter) 
Trafikuheld (Advokatudgifter) 
5.1-3253 Erhvervsansvarsforsikring 15-02-1999
Advokatudgifter 
Bistand (Advokatudgifter) 
Erstatningsopgørelse (Advokatudgifter) 
Personskade (Advokatudgifter) 
5.1-3128 Driftstabsforsikring 22-09-1995
Bistand (Advokatudgifter) 
Erstatning (Advokatudgifter) 
Erstatningsopgørelse (Advokatudgifter) 
Sagkyndig assistance (Advokatudgifter) 
Udbetaling (Advokatudgifter) 
Underretning (Advokatudgifter) 
5.1-3050 Advokatomkostninger 23-08-1993
Bistand (Advokatudgifter) 
5.1-3044 Ansvarsforsikring 06-05-1993
Skadelidtes advokatbistand (Advokatudgifter) 
Afsavnserstatning
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3296 Motorkøretøjsforsikring 23-06-2000 Længde (Afsavnserstatning)
Alarmberedskab
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3493 Sikringsniveau 02-10-2013
Minkavler (Alarmselskab ) 
Sikringsniveau (Alarmselskab) 
Alderspension
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3554 Alderspension 20-05-2019

Længde (Afsavnserstatning)

Alderspension

Pension

Pensionsrådgivning

All risk-forsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3514 All-risk forsikring 22-04-2015
Entreprise (All risk forsikring)
Entrepriseforsikring (All risk forsikring)
Skade (All risk forsikring
Standardvilkår (All risk forsikring)
All-risk
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3517 Praksis af all-risk, entrepriseforsikring 09-06-2015
Bygherre
Entreprise 
Montage
Anfordringsgaranti
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3291 Garantiforsikring 04-08-2000
Konkurs ( Anfordringsgaranti
Anmeldelse
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3367 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 19-02-2004
Arbejdsskade ( Anmeldelse )
Claim made princippet ( Anmeldelse)
Vejledningspligt ( Anmeldelse )
5.1-3054 Livsforsikring 11-06-1993
Anmeldelse ( Erhvervsevnetab )
Erhvervsevnetab ( Anmeldelse )
FAL § 21 ( Erhvervsevnetab )
FAL § 21 ( Anmeldelse )
Invaliderente ( Erhvervsevnetab )
Invaliderente ( Anmeldelse )
Præmiefritagelse ( Anmeldelse )
Præmiefritagelse ( Erhvervsevnetab )
5.1-3036 Husforsikring 21-01-1993
FAL § 21 ( Anmeldelse )
FAL § 30 ( Anmeldelse )
Konstateringsprincippet ( Anmeldelse)
Svampeskader ( Anmeldelse )
Ansvar
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3525 Ansvar for motorkøretøjer 18-11-2015
Erstatning ( Ansvar )
Erstatningsansvar ( Ansvar )
Motor ( Ansvar )
Tolkebistand ( Ansvar )
Ansvarsforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3494 Autokaskoregreskrav 29-11-2013
Ansvarsforsikring
Forsikring
Regreskrav
5.1-3487 Bestyrelsesansvarsforsikring 25-04-2013
Ansvarsforsikring
Bestyrelsesansvar ( Ansvarsforsikring )
Dækning ( Ansvarsforsikring )
Erhverv ( Ansvarsforsikring )
God skik ( Ansvarsforsikring )
Sagsomkostninger ( Ansvarsforsikring )
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3166 Køberforsikring 02-12-1996
Afvisning ( God skik )
Ansvarsfraskrivelse ( God skik )
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Bagatelgrænse ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
Erstatning ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
God skik
Småkrav ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
5.1-3102 Brandforsikring 27-03-1995
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Anvendelsesområde ( Regresfrafaldsaftale )
Driftstab ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
Entreprisearbejde ( Regresfrafaldsaftale )
Erstatning ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
Regresfrafaldsaftale
5.1-3065 Bygningsforsikring 25-01-1994
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Fortolkning ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
Objekt klausul ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
Svampeskader ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
Ansvarsvilkår
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3536 Ansvarsvilkår 21-03-2017
Ansvarsforsikring ( Ansvarsvilkår )
Bygningsskade ( Ansvarsvilkår )
Entreprenør ( Ansvarsvilkår )
Antagelse af forsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3382 Gruppelivsforsikring 25-02-2005
Antagelse af forsikring ( Urigtige oplysninger )
Depression ( Antagelse af forsikring )
Depression ( Urigtige oplysninger )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Forsikringsaftaleloven § 6 ( Urigtige oplysninger )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Lykkepiller ( Antagelse af forsikring )
Lykkepiller ( Urigtige oplysninger )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3375 Tyveriforsikring 03-09-2004
Antagelsesvilkår ( Tegning )
Møbler ( Tegning )
Prøvehus ( Tegning )
Sikringskrav ( Antagelse af forsikring)
Sikringskrav ( Tegning )
Sikringskrav ( Antagelsesvilkår )
Udstilling ( Tegning )
5.1-3350 Erhvervsforsikring 01-05-2003
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Skadeforløb ( Antagelse af forsikring)
5.1-3341 Erhvervsansvarsforsikring 13-01-2003
Aktiviteter af idrætsmæssig art ( Antagelse af forsikring )
FAL § 5 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Klausul ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Skadeforløb ( Antagelse af forsikring)
5.1-3336 Indboforsikring 09-04-2002
Husbåd ( Antagelse af forsikring )
Husbåd ( Antagelsesvilkår )
Husbåd ( Tegning )
Indbo ( Antagelsesvilkår )
Indbo ( Tegning )
Indbo ( Antagelse af forsikring )
5.1-3332 Ulykkesforsikring 22-11-2001
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår
Dækning ( Antagelsesvilkår )
Helbredsoplysning ( Antagelsesvilkår)
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Ryglidelse ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelsesvilkår )
5.1-3328 Ulykkesforsikring 04-10-2001
Antagelse af forsikring
Fibromyalgi ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3312 Gruppelivsforsikring 10-01-2001
FAL § 6 ( Antagelsesvilkår )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 7 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 7 ( Antagelsesvilkår )
Gruppelivsforsikring ( Antagelse af forsikring )
Gruppelivsforsikring ( Antagelsesvilkår )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
5.1-3305 Gruppelivsforsikring 30-08-2000
Alkohol ( Antagelse af forsikring )
Antagelse af forsikring
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Psykiske problemer ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3275 Gruppelivsforsikring 29-11-1999
Antagelse af forsikring
Astma ( Antagelse af forsikring )
Depression ( Antagelse af forsikring )
Gruppelivsforsikring ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Whiplash ( Antagelse af forsikring )
5.1-3271 Familieforsikring 26-08-1999
Antagelse af forsikring ( Urigtige oplysninger )
Antagelse af forsikring
FAL § 4 ( Urigtige oplysninger )
FAL § 4 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 6 ( Urigtige oplysninger )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Oplysningspligt ( Urigtige oplysninger)
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger
5.1-3258 Ulykkesforsikring 15-04-1999
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
5.1-3235 Erhvervsforsikring 18-11-1998
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår
Fortolkning ( Antagelse af forsikring )
God skik ( Antagelse af forsikring )
Oplysninger ( Antagelse af forsikring)
Oplysningspligt ( Antagelsesvilkår )
Risiko ( Antagelsesvilkår )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
5.1-3236 Livsforsikring 06-11-1998
Antagelse af forsikring
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Oplysninger ( Antagelse af forsikring)
Risiko ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3239 Ulykkesforsikring 06-11-1998
Antagelse af forsikring
FAL § 6 ( Urigtige oplysninger )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Oplysningspligt ( Urigtige oplysninger)
Psykiske lidelser ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger
5.1-3210 Bilforsikring 29-01-1998
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Dækningsomfang )
Antagelse af forsikring
Antagelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
Skadestidspunkt ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3207 Kran- og entreprenørmaterielsforsikring 29-12-1997
All risk-forsikring ( Antagelse af forsikring )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Ansvarlige medarbejdere ( Dækningsomfang )
Ansvarsfraskrivelse ( Dækningsomfang )
Antagelse af forsikring
Dækningsomfang
Uagtsomhed ( Dækningsomfang )
5.1-3188 Kaskoforsikring 03-06-1997
Antagelse af forsikring
Antagelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
Forsikringsbegæring ( Antagelse af forsikring )
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
5.1-3172 Bygningsbrandforsikring 10-02-1997
Antagelse af forsikring
Fuld og nyværdi dækning ( Antagelse af forsikring )
Skøn ( Udbetaling af erstatning )
Udbetaling af erstatning
Værdiforringelse ( Udbetaling af erstatning )
Værdiforringelsesklausul ( Udbetaling af erstatning )
5.1-3138 Bygningsbrandforsikring 06-02-1996
Antagelse af forsikring
Brand ( Dobbeltforsikring )
Dobbeltforsikring
Dækningstilsagn ( Antagelse af forsikring )
Fuldmagt ( Opsigelse )
Fuldmagt ( Antagelse af forsikring )
God skik ( Dobbeltforsikring )
Opsigelse
Opsigelsestidspunkt ( Dobbeltforsikring )
Risikobedømmelse ( Antagelse af forsikring )
Tidspunkt ( Opsigelse )
5.1-3132 Syge- og ulykkesforsikring 06-02-1996
Antagelse af forsikring
Demens ( Forsikringsbegivenhed )
FAL § 101 ( Tilbagebetaling )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Forsikringsbegivenhed
Maksimumregel ( Tilbagebetaling )
Omkostninger ( Tilbagebetaling )
Sygdomshistorik ( Antagelse af forsikring )
Tilbagebetaling
Tilbagekøbsværdi ( Tilbagebetaling )
Urigtige oplysninger
5.1-3130 Livsforsikring 05-12-1995
Antagelse af forsikring
Helbredserklæring ( Urigtige oplysninger )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Invaliderente ( Antagelse af forsikring)
Ryglidelse ( Urigtige oplysninger )
Urigtige oplysninger
5.1-3118 Kaskoforsikring 28-06-1995
Antagelse af forsikring
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringstiden ( Antagelse af forsikring )
Hærværk ( Forsikringsbegivenhed )
Risiko ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysninger
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Udlejning ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3119 Brandforsikring 28-06-1995
Afslag ( Antagelse af forsikring )
Antagelse af forsikring
Betinget antagelse ( Antagelse af forsikring )
Ulovlige installationer ( Antagelse af forsikring )
5.1-3080 Rejseforsikring 27-03-1995
Antagelse af forsikring ( Urigtige oplysninger )
Antagelse af forsikring
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Oplysningspligt ( Urigtige oplysninger)
Risiko ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger
5.1-3101 Bygningsforsikring 26-01-1995
Antagelse af forsikring
Antagelse af forsikring ( Urigtige oplysninger )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 6 ( Urigtige oplysninger )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringstiden ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Svampeangreb ( Forsikringsbegivenhed )
Urigtige oplysninger
5.1-3099 Livsforsikring 11-11-1994
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Supplerende helbredsoplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3091 Personforsikring 20-09-1994
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysninger
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Oplysningspligt ( Antagelsesvilkår )
Ryglidelse ( Antagelse af forsikring )
Skadeforløb ( Antagelse af forsikring)
Tegning ( Antagelsesvilkår )
5.1-3086 Livsforsikring 24-06-1994
Antagelse af forsikring ( Urigtige oplysninger )
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
FAL § 4 ( Urigtige oplysninger )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Oplysningspligt ( Urigtige oplysninger)
Risiko ( Antagelse af forsikring )
Supplerende helbredsoplysninger ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger
5.1-3076 Livsforsikring 24-06-1994
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Præmie ( Antagelse af forsikring )
Risiko ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Sygdomshistorik ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3071 Firmapensionsforsikring 26-05-1994
Antagelse af forsikring
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysninger
Ryglidelse ( Risikooplysninger )
Supplerende helbredsoplysninger ( Risikooplysninger )
Sygdomshistorik ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger
5.1-3064 Personforsikring 25-01-1994
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Forhøjet blodtryk ( Urigtige oplysninger )
Forsikringsaftaleloven § 6 ( Urigtige oplysninger )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Nyrelidelse ( Urigtige oplysninger )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
5.1-3062 Livsforsikring 24-11-1993
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Forsikringsaftaleloven § 6 ( Urigtige oplysninger )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Relevante oplysninger ( Urigtige oplysninger )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Ryglidelse ( Urigtige oplysninger )
Antagelsesvilkår
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3375 Tyveriforsikring 03-09-2004
Antagelsesvilkår ( Tegning )
Møbler ( Tegning )
Prøvehus ( Tegning )
Sikringskrav ( Antagelse af forsikring)
Sikringskrav ( Tegning )
Sikringskrav ( Antagelsesvilkår )
Udstilling ( Tegning )
5.1-3336 Indboforsikring 09-04-2002
Husbåd ( Antagelse af forsikring )
Husbåd ( Antagelsesvilkår )
Husbåd ( Tegning )
Indbo ( Antagelsesvilkår )
Indbo ( Tegning )
Indbo ( Antagelse af forsikring )
5.1-3332 Ulykkesforsikring 22-11-2001
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår
Dækning ( Antagelsesvilkår )
Helbredsoplysning ( Antagelsesvilkår)
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Ryglidelse ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelsesvilkår )
5.1-3312 Gruppelivsforsikring 10-01-2001
FAL § 6 ( Antagelsesvilkår )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 7 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 7 ( Antagelsesvilkår )
Gruppelivsforsikring ( Antagelse af forsikring )
Gruppelivsforsikring ( Antagelsesvilkår )
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
5.1-3235 Erhvervsforsikring 18-11-1998
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår
Fortolkning ( Antagelse af forsikring )
God skik ( Antagelse af forsikring )
Oplysninger ( Antagelse af forsikring)
Oplysningspligt ( Antagelsesvilkår )
Risiko ( Antagelsesvilkår )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
5.1-3232 Syge- og ulykkesforsikring 18-09-1998
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelsesvilkår)
Oplysningspligt ( Antagelsesvilkår )
Person- og indkomstforsikring ( Antagelsesvilkår )
Tegning ( Antagelsesvilkår )
Ulykke ( Antagelsesvilkår )
5.1-3214 Ejendomsforsikring 25-03-1998
Antagelsesvilkår
Jernbanesveller ( Antagelsesvilkår )
Risiko ( Antagelsesvilkår )
Vilkår ( Antagelsesvilkår )
5.1-3180 Personforsikring 03-06-1997
Antagelse af forsikring ( Urigtige oplysninger )
Antagelsesvilkår
FAL § 6 ( Antagelsesvilkår )
Helbredsoplysning ( Antagelsesvilkår)
Relevante oplysninger ( Urigtige oplysninger )
Rygklausul ( Antagelsesvilkår )
Ryglidelse ( Urigtige oplysninger )
Urigtige oplysninger
Yderligere undersøgelser ( Antagelsesvilkår )
5.1-3174 Ejerskifteforsikring 17-01-1997
Antagelsesvilkår
Forbehold ( Antagelsesvilkår )
Fundament ( Antagelsesvilkår )
Risiko ( Antagelsesvilkår )
Yderligere undersøgelser ( Antagelsesvilkår )
5.1-3099 Livsforsikring 11-11-1994
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Supplerende helbredsoplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3091 Personforsikring 20-09-1994
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysninger
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Oplysningspligt ( Antagelsesvilkår )
Ryglidelse ( Antagelse af forsikring )
Skadeforløb ( Antagelse af forsikring)
Tegning ( Antagelsesvilkår )
5.1-3076 Livsforsikring 24-06-1994
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Præmie ( Antagelse af forsikring )
Risiko ( Antagelse af forsikring )
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Sygdomshistorik ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Arbejdsmarkedspension
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3458 Pensionsforsikring 21-12-2010
Arbejdsmarkedspension
Rådgivning ( Arbejdsmarkedspension )
Arbejdsskade
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3480 Arbejdsskadeforsikring 20-07-2012
Arbejdsskade
ASL § 29, stk. 2 ( Arbejdsskade )
erhvervsevnetab ( Arbejdsskade )
erstatning ( Arbejdsskade )
udenretligt forlig ( Arbejdsskade )
5.1-3252 Ansvarsforsikring 18-03-1999
Arbejdsskade
Erstatning ( Skadesopgørelse )
Fagforening ( Skadesopgørelse )
God skik ( Skadesopgørelse )
Skadesopgørelse
5.1-3185 Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring 03-06-1997
Arbejdsskade
Erhvervsansvar ( Arbejdsskade )
God skik ( Arbejdsskade )
Koncernforhold ( Arbejdsskade )
5.1-3187 Arbejdsskadeforsikring 30-05-1997
Analogi ( Præmierestance )
Ansatte ( Præmierestance )
Arbejdsskade
Erhvervssygdomspool ( Arbejdsskade )
Indberetninger ( Præmierestance )
Oplysningspligt ( Præmierestance )
Præmierestance
Regulering ( Arbejdsskade )
Arbejdsskadeforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3511 Arbejdsskadeforsikring 05-01-2015
Professionel boksning ( Arbejdsskadeforsikring )
Ulykkesforsikring ( Arbejdsskadeforsikring )
Begunstigelse
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3121 Livsforsikring 28-06-1995
Begunstigelse
Begunstigelseserklæring ( Begunstigelse )
Tvangsarving ( Begunstigelse )
Udbetaling ( Begunstigelse )
Undersøgelsespligt ( Begunstigelse )
5.1-3112 Gruppelivsforsikring 28-03-1995
Begunstigelse
FAL § 105 ( Begunstigelse )
God skik
Gruppelivsforsikring ( Begunstigelse)
Nærmeste pårørende ( Begunstigelse )
Rådgivning ( Begunstigelse )
Samlever ( Begunstigelse )
5.1-3082 Gruppelivsforsikring 11-11-1994
Begunstigelseserklæring ( Begunstigelse )
FAL § 105 ( Begunstigelse )
Nytegning ( Begunstigelse )
Overdragelse ( Begunstigelse )
Underretning ( Begunstigelse )
Betaling
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3105 Kaskoforsikring 28-06-1995
Betaling
Bonusbelastning ( Betaling )
Reparation ( Betaling )
5.1-3114 Knallertforsikring 28-06-1995
Beregning ( Betaling )
Betaling
Kutyme ( Betaling )
Reparation ( Betaling )
Tilbud ( Betaling )
Vederlagsfrit ( Betaling )
Bilforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3489 Kaskoforsikring 21-05-2013
Begrundelse ( Bilforsikring )
Begrundelse ( Opsigelse )
Bilforsikring
Bopæl ( Opsigelse )
Ophør ( Bilforsikring )
Opsigelse
Opsigelse ( Bilforsikring )
Opsigelsesvarsel ( Opsigelse )
5.1-3484 Kaskoforsikring 14-05-2013
Afskrivning ( Bilforsikring )
Afskrivning ( Udbetaling af erstatning)
Bilforsikring
Erstatning ( Bilforsikring )
Erstatning
Erstatningsopgørelse ( Bilforsikring )
Genanskaffelse ( Udbetaling af erstatning )
Retningslinjer ( Erstatning )
Udbetaling af erstatning
Værdiforringelse ( Udbetaling af erstatning )
Værdiforringelse ( Bilforsikring )
5.1-3483 Kaskoforsikring 03-09-2012
Bilforsikring
Erstatning ( Bilforsikring )
Gods ( Bilforsikring )
ladbil ( Bilforsikring )
Personbil ( Bilforsikring )
Trasport ( Bilforsikring )
5.1-3468 Bilforsikring 28-04-2011
Bilforsikring
Indregistrering ( Bilforsikring )
Police ( Bilforsikring )
Responstid ( Bilforsikring )
5.1-3466 Bilforsikring 20-04-2011
Bilforsikring
Erstatning ( Bilforsikring )
Indboforsikring ( Bilforsikring )
Parcelhusforsikring ( Bilforsikring )
Tegning ( Bilforsikring )
Urigtige oplysninger ( Bilforsikring )
5.1-3145 Autoforsikring 06-02-1996
Betalingsfrist ( Præmierestance )
Bilforsikring
God skik ( Præmierestance )
God skik ( Bilforsikring )
Ophør ( Bilforsikring )
Opsigelse ( Bilforsikring )
Præmierestance
Påmindelse ( Præmierestance )
Vilkår ( Bilforsikring )
Branchekutyme
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3544 Arbejdsulykke 19-02-2018
Ansvarsforsikring ( Branchekutyme )
Arbejdsulykke ( Branchekutyme )
Dækning ( Branchekutyme )
Skade ( Branchekutyme )
Tvist ( Branchekutyme )
Brand- og stormskade
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3538 Selvrisiko ved brand- og stormskade 21-06-2017
Entreprise ( Brand- og stormskade )
Selvrisiko ( Brand- og stormskade )
Brandskade
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3512 Bygningsskade ved brand 19-12-2014
Bygningsskader ( Brandskade )
Ejendom ( Brandskade )
Husforsikring ( Brandskade )
Restværdierstatning ( Brandskade )
Skadeprocent ( Brandskade )
Sodskade ( Brandskade )
5.1-3545 Brandskadeerstatning 08-03-2018
Bygningsskader ( Brandskade )
Ejendom ( Brandskade )
Husforsikring
Totalskade
A Conto
Erhverv
Brandskadeforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3497 Acceptregler 13-11-2013
Acceptregel ( Brandskadeforsikring )
Beboelsesejendom ( Brandskadeforsikring )
Erstatning ( Brandskadeforsikring )
Lejemål ( Brandskadeforsikring )
Byggeskadeforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3569 Byggeskadeforskring 03-03-2021
Dorbbeltforsikring
Ejerskifte
Bygningskadeforsikring
Dobbeltforsikringsaftale
5.1-3474 Byggeskadeforsikring 12-09-2011
Byggeskadeforsikring
Tegning ( Byggeskadeforsikring )
Tidspunkt ( Byggeskadeforsikring )
Tilladelse ( Byggeskadeforsikring )
5.1-3549 Byggeskadeforsikring 09-07-2018
Husforsikring
Forsikringspraksis
5.1-3560 Byggeskadeforsikring 23-06-2020
Regresopgør
Brand
Forsikringspraksis
Konkurs 
Bygningsbrandforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3502 Bygningsbrandforsikring 12-03-2014
Brandhæmmende ( Bygningsbrandforsikring )
Foranstaltning ( Bygningsbrandforsikring )
Indtegning ( Bygningsbrandforsikring)
Kutyme ( Bygningsbrandforsikring )
Praksis ( Bygningsbrandforsikring )
Bygningsforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3509 Bygningsforsikring 10-11-2014
Erhverv ( Bygningsforsikring )
Huslejetab ( Bygningsforsikring )
Leje ( Bygningsforsikring )
5.1-3548 Bygge- og entrepriseforsikring 31-05-2018
Bygningsforsikring
Entrepriseforhold
Bygningsskader
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3532 Driftstabsforsikring 16-08-2016
Bygningsskader
Driftstabsforsikring ( Driftstab )
Følgeskade ( Driftstab )

 

Bygningstaksator
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3495 Ejerskifteforsikringsskade 08-01-2014
Besigtigelse ( Ejerskifte )
Bygningstaksator
Ejerskifteforsikring ( Ejerskifte )
Fugtskade ( Ejerskifte )
Svamp ( Ejerskifte )
Børnebortførelse

 

Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3552 Børnebortførelse 03-12-2018

International

Retshjælpsforsikring

 

Dobbeltforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3422 Entrepriseforsikring 18-06-2008
Dobbeltforsikring ( Entreprise )
Dobbeltforsikringsaftalen ( Dobbeltforsikring )
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Dobbeltforsikring )
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Entreprise)
Fortolkning ( Dobbeltforsikring )
Kollektivt tegnet ansvarsforsikring ( Dobbeltforsikring )
5.1-3421 Entrepriseforsikring 18-06-2008
Dobbeltforsikring ( Entreprise )
Dobbeltforsikringsaftalen ( Dobbeltforsikring )
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Entreprise)
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Dobbeltforsikring )
FAL § 43 ( Dobbeltforsikring )
5.1-3379 Erhvervsforsikring 16-12-2004
Brand ( Dobbeltforsikring )
Dobbeltforsikringsaftalen ( Dobbeltforsikring )
Fortolkning ( Dobbeltforsikring )
Kombineret forsikring ( Dobbeltforsikring )
Tyveri ( Dobbeltforsikring )
5.1-3346 Husforsikring 30-04-2003
Dobbeltforsikring
Dobbeltforsikring ( Ejerskifte )
Dobbeltforsikringsaftalen ( Dobbeltforsikring )
Dækningsomfang ( Ejerskifte )
Efteranmeldelsesperiode ( Dobbeltforsikring )
Ejerskifte ( Dobbeltforsikring )
Ejerskifte
Svamp ( Dobbeltforsikring )
Svamp ( Ejerskifte )
5.1-3284 Bygningsbrandforsikring 10-02-2000
Andelsbolig ( Dobbeltforsikring )
Ejerlejlighed ( Dobbeltforsikring )
Merudgift ved flytning ( Dobbeltforsikring )
5.1-3201 Brandforsikring 09-10-1997
Brand ( Dobbeltforsikring )
Brand ( Forsikringsbegivenhed )
Dobbeltforsikring
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Følgeskade ( Dækningsomfang )
Følgeskade ( Dobbeltforsikring )
Restværdierstatning ( Dækningsomfang )
Stormskade ( Forsikringsbegivenhed)
Stormskade ( Dobbeltforsikring )
Årsagssammenhæng ( Dækningsomfang )
5.1-3138 Bygningsbrandforsikring 06-02-1996
Antagelse af forsikring
Brand ( Dobbeltforsikring )
Dobbeltforsikring
Dækningstilsagn ( Antagelse af forsikring )
Fuldmagt ( Opsigelse )
Fuldmagt ( Antagelse af forsikring )
God skik ( Dobbeltforsikring )
Opsigelse
Opsigelsestidspunkt ( Dobbeltforsikring )
Risikobedømmelse ( Antagelse af forsikring )
Tidspunkt ( Opsigelse )
5.1-3048 Fritidsulykkesforsikring 21-04-1993
Arbejdsskadeforsikring ( Dobbeltforsikring )
Fritidsulykkesforsikring ( Dobbeltforsikring )
Driftstab
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3532 Driftstabsforsikring 16-08-2016
Bygningsskader
Driftstabsforsikring ( Driftstab )
Følgeskade ( Driftstab )
5.1-3508 Driftstab 10-11-2014
Driftstabsforsikring ( Driftstab )
Løsøre ( Driftstab )
Omsætningstab ( Driftstab )
Skade ( Driftstab )
Dækningsomfang
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3477 Entrerpriseforsikring 21-02-2012
Afværgeforanstaltninger ( Dækningsomfang )
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Byggegruppe ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Entreprise
Entrepriseforsikring position 1 ( Dækningsomfang )
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
5.1-3451 Hus- og grundejerforsikring 06-10-2010
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Bygningskaskoforsikring ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang ( Forsikringsbegivenhed )
Pludselig skade ( Dækningsomfang )
Syreskade ( Forsikringsbegivenhed )
Syreskade ( Dækningsomfang )
Uagtsomhed ( Dækningsomfang )
5.1-3449 All-risk-forsikring 20-08-2010
Afhjælpningsperiode ( Forsikringsbetingelser )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Entreprise ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3442 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 19-06-2009
Behandlings- og bearbejdningsklausul ( Erhvervs- og produktansvar )
Behandlings- og bearbejdningsklausul ( Dækningsomfang )
Dækning ( Erhvervs- og produktansvar )
5.1-3437 Kaskoforsikring 19-06-2009
Dækning ( Panthaverdeklaration )
Færdselsuheld ( Dækningsomfang )
Panthaverdeklaration ( Dækningsomfang )
5.1-3429 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 19-06-2009
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Dækningsomfang )
God forsikringsskik ( Rådgivning )
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Rådgivning)
5.1-3434 Ejerskifteforsikring 14-01-2009
Dækningsomfang ( Ejerskifte )
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Myndighedspåbud ( Dækningsomfang )
Olieforurening ( Dækningsomfang )
5.1-3433 Motorkøretøjsforsikring 06-11-2008
Gods ( Dækningsomfang )
Trailer ( Dækningsomfang )
Transport ( Dækningsomfang )
Udland ( Dækningsomfang )
5.1-3420 Motorkøretøjsforsikring 02-06-2008
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Færge ( Dækningsomfang )
Trailer ( Dækningsomfang )
Transport ( Forsikringsbetingelser )
Transport ( Dækningsomfang )
Undtagelsesbestemmelse ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3413 Erhvervsansvarsforsikring 16-10-2007
Afgrænsning ( Dækningsomfang )
Tømrer- og snedkervirksomhed ( Dækningsomfang )
Udlejning ( Dækningsomfang )
Udlån ( Dækningsomfang )
5.1-3387 Bygningsforsikring 29-08-2005
Besigtigelse ( Taksator )
Reparation ( Dækningsomfang )
Rørskade ( Dækningsomfang )
Varmeanlæg ( Dækningsomfang )
5.1-3385 Landbrugsforsikring 31-05-2005
Brand ( Dækningsomfang )
Brandteknisk Vejledning ( Dækningsomfang )
FAL § 51 ( Forsikringsbetingelser )
Halmfyr ( Dækningsomfang )
Halmfyr ( Taksator )
Sikkerhedsforskrifter ( Forsikringsbetingelser )
Sikkerhedsforskrifter ( Dækningsomfang )
Taksatorrapport ( Taksator )
5.1-3377 Motorkøretøjsforsikring 28-10-2004
Antagelsesvilkår ( Tegning )
Bortkomst ( Tegning )
Bortkomst ( Dækningsomfang )
Forbehold ( Tegning )
Kaskoforsikring ( Dækningsomfang )
Trailer ( Dækningsomfang )
5.1-3334 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 14-02-2002
Erhvervsforsikring ( Dækningsomfang )
Ingrediensdækning ( Dækningsomfang )
Produktansvarsforsikring ( Dækningsomfang )
Skade ( Dækningsomfang )
Tab ( Dækningsomfang )
5.1-3330 Kaskoforsikring og Erhvervsansvarsforsikring 03-10-2001
Dækningsomfang
Erhvervsforsikring ( Dækningsomfang )
Forhandler ( Forsikringsbetingelser )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser
Kaskoforsikring ( Dækningsomfang )
Tyveri ( Dækningsomfang )
Tyveri ( Forsikringsbegivenhed )
Tyveri ( Forsikringsbetingelser )
Varetægt ( Dækningsomfang )
5.1-3325 Ejendomsforsikring 21-06-2001
Dækningsomfang
Fejlkonstruktion ( Dækningsomfang )
Forsikringsbetingelser
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Fortolkning ( Forsikringsbetingelser )
Stormskade ( Dækningsomfang )
5.1-3324 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 21-06-2001
Brand ( Forsikringsbegivenhed )
Dækning ( Varetægt )
Dækningsomfang ( Forsikringsbegivenhed )
Dækningsomfang
FAL § 54 ( Dækningsomfang )
Forsikringsbegivenhed
Klausul ( Varetægt )
Leje ( Forsikringsbegivenhed )
Leje ( Varetægt )
Leje ( Dækningsomfang )
Regreskrav ( Dækningsomfang )
Varetægt
5.1-3316 Ejendomsforsikring 06-03-2001
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Ansvarsforsikring ( Entreprise )
Dækningsomfang
Entreprise
Forsikringsbegivenhed
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
Stormskade ( Forsikringsbegivenhed)
Stormskade ( Entreprise )
Stormskade ( Dækningsomfang )
Underretningspligt ( Dækningsomfang )
5.1-3297 Maskinkasko og Kranforsikring 30-08-2000
Dækningsomfang
Kaskoforsikring ( Dækningsomfang )
Selvrisiko
Størrelse ( Selvrisiko )
Uagtsomhed ( Dækningsomfang )
5.1-3303 Erhvervsforsikring 30-08-2000
Dækningsomfang
Dækningsomfang ( Forsikringsbegivenhed )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Hærværk ( Dækningsomfang )
Hærværk ( Forsikringsbegivenhed )
Indbrud ( Dækningsomfang )
Indbrud ( Forsikringsbegivenhed )
Løsøre ( Dækningsomfang )
5.1-3277 Ulykkes- og sygdomsforsikring 13-10-1999
Afgrænsning ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Erhvervsevnetab ( Dækningsomfang)
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Invaliditet ( Dækningsomfang )
Tillægsdækning ( Dækningsomfang )
5.1-3260 Ejendomsforsikring 07-05-1999
Dækningsomfang
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Genhusningsomkostninger ( Dækningsomfang )
Helbredsoplysninger ( Dækningsomfang )
Individuelle forhold ( Dækningsomfang )
Merudgifter ( Skadesopgørelse )
Skadesopgørelse
5.1-3254 Familieforsikring 11-02-1999
DL 5-8-1 ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Lån ( Dækningsomfang )
Vedligeholdelsespligt ( Dækningsomfang )
5.1-3217 Erhvervsansvarsforsikring 23-04-1998
Arbejdsgiveransvar ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Dødsulykke ( Dækningsomfang )
Erhvervsudøvelse ( Dækningsomfang )
5.1-3204 Villaforsikring 05-02-1998
Dækningsomfang
Jordlag ( Dækningsomfang )
Olieforurening ( Dækningsomfang )
5.1-3210 Bilforsikring 29-01-1998
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Dækningsomfang )
Antagelse af forsikring
Antagelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
Skadestidspunkt ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3207 Kran- og entreprenørmaterielsforsikring 29-12-1997
All risk-forsikring ( Antagelse af forsikring )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Ansvarlige medarbejdere ( Dækningsomfang )
Ansvarsfraskrivelse ( Dækningsomfang )
Antagelse af forsikring
Dækningsomfang
Uagtsomhed ( Dækningsomfang )
5.1-3197 Revisoransvarsforsikring 27-11-1997
Dækningsomfang
Erstatning
FAL § 92 ( Dækningsomfang )
Forsikringssum ( Erstatning )
Maksimum ( Dækningsomfang )
Renter ( Erstatning )
Skattekrav ( Dækningsomfang )
Skatterenter ( Dækningsomfang )
5.1-3201 Brandforsikring 09-10-1997
Brand ( Dobbeltforsikring )
Brand ( Forsikringsbegivenhed )
Dobbeltforsikring
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Følgeskade ( Dækningsomfang )
Følgeskade ( Dobbeltforsikring )
Restværdierstatning ( Dækningsomfang )
Stormskade ( Forsikringsbegivenhed)
Stormskade ( Dobbeltforsikring )
Årsagssammenhæng ( Dækningsomfang )
5.1-3170 Bedriftsansvarsforsikring 17-01-1997
Dækningsomfang
Forsikringsbetingelser
Standardbetingelser ( Forsikringsbetingelser )
Sædvane ( Dækningsomfang )
Sædvanlig ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3141 Bygningsforsikring 06-02-1996
Dækningsomfang
El-installationer ( Dækningsomfang )
Forsikringsbegivenhed
Fortolkning ( Dækningsomfang )
Grundvandsstigning ( Forsikringsbegivenhed )
Kortslutning ( Forsikringsbegivenhed)
5.1-3126 Ulykkesforsikring 28-06-1995
Arbejdsskade ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Fritid ( Dækningsomfang )
Hustrudækning ( Dækningsomfang )
5.1-3113 Virksomhedsforsikring 28-03-1995
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Følgeskade ( Dækningsomfang )
Indbrud ( Forsikringsbegivenhed )
Indbrud ( Dækningsomfang )
Kutyme ( Dækningsomfang )
Løsøre ( Dækningsomfang )
5.1-3103 Ejendoms- og løsøreforsikring 26-01-1995
Dækningsomfang
Fejlkonstruktion ( Dækningsomfang )
Forsikringsbegivenhed
Fortolkning ( Dækningsomfang )
Nedstyrtende genstand ( Forsikringsbegivenhed )
Snetryk ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3085 Bygningsbrandforsikring 24-06-1994
Brand ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Erstatning
Genhusningsomkostninger ( Dækningsomfang )
Løsøre ( Dækningsomfang )
Skadesopgørelse
5.1-3075 Sygeforsikring 24-03-1994
Dækningsomfang
Erstatningsberegning ( Dækningsomfang )
FAL § 120 ( Dækningsomfang )
Forsikringssum ( Dækningsomfang )
Ejerskifte
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3495 Ejerskifteforsikringsskade 08-01-2014
Besigtigelse ( Ejerskifte )
Bygningstaksator
Ejerskifteforsikring ( Ejerskifte )
Fugtskade ( Ejerskifte )
Svamp ( Ejerskifte )
5.1-3439 Ejerskifteforsikring 22-04-2009
Ejerlejlighed ( Ejerskifte )
Ejerskifteforsikring ( Ejerskifte )
Udbud ( Ejerskifte )
5.1-3434 Ejerskifteforsikring 14-01-2009
Dækningsomfang ( Ejerskifte )
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Myndighedspåbud ( Dækningsomfang )
Olieforurening ( Dækningsomfang )
5.1-3418 Ejerskifteforsikring 19-03-2008
Ejerskifteforsikring ( Tegning )
Nærtstående ( Ejerskifte )
Nærtstående ( Tegning )
Tegning ( Ejerskifte )
5.1-3394 Bygningsbrandforsikring 24-03-2006
Besigtigelse ( Ejerskifte )
Bygninger ( Ejerskifte )
Bygningsbrandforsikring ( Ejerskifte )
5.1-3346 Husforsikring 30-04-2003
Dobbeltforsikring
Dobbeltforsikring ( Ejerskifte )
Dobbeltforsikringsaftalen ( Dobbeltforsikring )
Dækningsomfang ( Ejerskifte )
Efteranmeldelsesperiode ( Dobbeltforsikring )
Ejerskifte ( Dobbeltforsikring )
Ejerskifte
Svamp ( Dobbeltforsikring )
Svamp ( Ejerskifte )
5.1-3302 Byggeforsikring 07-09-2000
Dækningsomfang ( Ejerskifte )
Ejendomshandel ( Ejerskifte )
Ejerskifte
FAL § 54, stk. 2 ( Ejerskifte )
Fast ejendom ( Ejerskifte )
Forsikringsbetingelser ( Ejerskifte )
Leje/ Udlejning ( Ejerskifte )
5.1-3285 Ejerskifteforsikring 10-02-2000
Dækningsomfang ( Ejerskifte )
Fugtskade ( Ejerskifte )
Huseftersyn ( Ejerskifte )
Mangel ( Ejerskifte )
5.1-3129 Erhvervsforsikring 22-09-1995
Aktieopkøb ( Ejerskifte )
Dobbeltforsikring ( Ejerskifte )
Dækningsomfang ( Ejerskifte )
Ejerskifte
Opsigelse ( Ejerskifte )
Virksomhedsoverdragelse ( Ejerskifte)
5.1-3039 Bygningsbrandforsikring 11-06-1993
Bygningsbrandforsikring ( Ejerskifte )
Bygningsbrandforsikring ( Opsigelse)
Ejerskifte ( Opsigelse )
SKAFORs Ejerskifteaftale ( Ejerskifte)
SKAFORs Ejerskifteaftale ( Opsigelse )
5.1-3043 Bygningsbrandforsikring 23-04-1993
Bygningsbrandforsikring ( Ejerskifte )
SKAFORs Ejerskifteaftale ( Ejerskifte)
Ejerskifteforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3540 Ejerskifteforsikring 26-07-2017
Udvidet dækning ( Ejerskifteforsikring)
Ulovlig ( Ejerskifteforsikring )
Entreprenøransvarsforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3499 Entreprenøransvarsforsikring 24-01-2014
All-risk ( Entreprenøransvarsforsikring)
Andelsbolig ( Entreprenøransvarsforsikring )
Ansvarsforsikring ( Entreprenøransvarsforsikring )
Entreprise ( Entreprenøransvarsforsikring )
Entreprise
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3477 Entrerpriseforsikring 21-02-2012
Afværgeforanstaltninger ( Dækningsomfang )
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Byggegruppe ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Entreprise
Entrepriseforsikring position 1 ( Dækningsomfang )
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
5.1-3421 Entrepriseforsikring 18-06-2008
Dobbeltforsikring ( Entreprise )
Dobbeltforsikringsaftalen ( Dobbeltforsikring )
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Entreprise)
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Dobbeltforsikring )
FAL § 43 ( Dobbeltforsikring )
5.1-3422 Entrepriseforsikring 18-06-2008
Dobbeltforsikring ( Entreprise )
Dobbeltforsikringsaftalen ( Dobbeltforsikring )
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Dobbeltforsikring )
Erhvervs- og produktansvarsforsikring ( Entreprise)
Fortolkning ( Dobbeltforsikring )
Kollektivt tegnet ansvarsforsikring ( Dobbeltforsikring )
5.1-3316 Ejendomsforsikring 06-03-2001
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Ansvarsforsikring ( Entreprise )
Dækningsomfang
Entreprise
Forsikringsbegivenhed
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
Stormskade ( Forsikringsbegivenhed)
Stormskade ( Entreprise )
Stormskade ( Dækningsomfang )
Underretningspligt ( Dækningsomfang )
5.1-3309 Brand- og stormskadeforsikring 27-10-2000
AB 92 ( Entreprise )
Arbejde under vand ( Entreprise )
Stormskade ( Entreprise )
5.1-3142 Entrepriseforsikring 06-02-1996
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
Entreprise
Forsikringsbegivenhed
Manglende afstivning ( Forsikringsbegivenhed )
Ombygning ( Entreprise )
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
Sammenstyrtning ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3109 Entrepriseforsikring 28-06-1995
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
Asbest ( Offentlige forskrifter )
Entreprise
Erhvervsansvar
Fortolkning ( Erhvervsansvar )
Nedbrydningsarbejde ( Entreprise )
Nedbrydningsarbejde ( Erhvervsansvar )
Offentlige forskrifter ( Entreprise )
Offentlige forskrifter
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
5.1-3100 All Risk Entrepriseforsikring 14-02-1995
AB 72 ( Entreprise )
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
Ansvar ( Regres )
Ansvarsforsikring ( Entreprise )
Entreprise
Entreprisearbejde ( Regres )
Regres
Regresfrafaldsaftale
Simpel uagtsomhed ( Entreprise )
Erhvervs- og produktansvar
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3482 Erhervs- og produktansvar 03-09-2012
Dækning ( Erhvervs- og produktansvar )
Erhvervs- og produktansvar
FAL § 45 ( Erhvervs- og produktansvar )
Fareforøgelse ( Erhvervs- og produktansvar )
Præmiefastsættelse ( Erhvervs- og produktansvar )
5.1-3442 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 19-06-2009
Behandlings- og bearbejdningsklausul ( Erhvervs- og produktansvar )
Behandlings- og bearbejdningsklausul ( Dækningsomfang )
Dækning ( Erhvervs- og produktansvar )
5.1-3288 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 10-03-2000
Dækning ( Erhvervs- og produktansvar )
Grusgravningsvirksomhed ( Erhvervs- og produktansvar )
Pludselige følger ( Erhvervs- og produktansvar )
Uventede følger ( Erhvervs- og produktansvar )
5.1-3550 Erhvervsforsikring 17-09-2018
Produktansvarsforsikring
Varmt arbejde
Jordarbejde
Erhvervsretshjælpsforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3557 Erhvervsretshjælp 07-11-2019

Forsikringsbegivenhed

Retshjælp

Erhvervsansvar
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3496 Erhvervsansvarsforsikring 25-11-2013
Maskinstation ( Erhvervsansvar )
Nedbrydningsarbejde ( Erhvervsansvar )
Personskade ( Erhvervsansvar )
5.1-3233 Erhvervsansvarsforsikring 18-09-1998
Erhvervsansvar
Fortolkning ( Erhvervsansvar )
Nedbrydningsarbejde ( Erhvervsansvar )
5.1-3122 Erhvervsansvarsforsikring 22-09-1995
Erhvervsansvar
Fortolkning ( Erhvervsansvar )
Følgeskade ( Erhvervsansvar )
Undtagelser ( Erhvervsansvar )
Varetægt ( Erhvervsansvar )
5.1-3109 Entrepriseforsikring 28-06-1995
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
Asbest ( Offentlige forskrifter )
Entreprise
Erhvervsansvar
Fortolkning ( Erhvervsansvar )
Nedbrydningsarbejde ( Entreprise )
Nedbrydningsarbejde ( Erhvervsansvar )
Offentlige forskrifter ( Entreprise )
Offentlige forskrifter
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
5.1-3067 Erhvervsansvarsforsikring 24-05-1994
Erhvervsansvar
Erstatningskrav ( Selvrisiko )
FAL § 24 ( Selvrisiko )
Fortolkning ( Selvrisiko )
Fortolkning ( Erhvervsansvar )
Håndværksvirksomhed ( Erhvervsansvar )
Opdeling af skade ( Erhvervsansvar )
Selvrisiko ( Erhvervsansvar )
Selvrisiko
5.1-3045 Erhvervsansvarsforsikring 24-08-1993
Fortolkning ( Erhvervsansvar )
Håndværksvirksomhed ( Erhvervsansvar )
Erhvervsevne
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3528 Erhvervsevnetabsforsikring 25-05-2016
Forsikring ( Erhvervsevne )
Helbredsattest ( Erhvervsevne )
Helbredsoplysning ( Erhvervsevne )
Lægeattest ( Erhvervsevne )
Erhvervsevnetab
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3463 Livsforsikring 29-03-2011
Erhvervsevnetab
Udbetaling ( Erhvervsevnetab )
Ydelse ( Erhvervsevnetab )
5.1-3268 Arbejdsmarkedspension 27-08-1999
Dækning ( Erhvervsevnetab )
Faginvaliditet ( Erhvervsevnetab )
Invaliditet ( Erhvervsevnetab )
Pilot ( Erhvervsevnetab )
5.1-3213 Offentlig pension og Invalidepension 15-04-1998
Erhvervsevnetab
Forsikringsbetingelser ( Invaliditet )
Frist ( Offentlig pensionsordning )
Førtidspension ( Invaliditet )
Invaliderente ( Erhvervsevnetab )
Invaliderenteydelse ( Offentlig pensionsordning )
Invaliditet
Invaliditet ( Erhvervsevnetab )
Offentlig pensionsordning
Præmiefritagelse ( Erhvervsevnetab )
5.1-3200 Livsforsikring 09-10-1997
Betinget ( Erstatning )
Erhvervsevnetab
Erstatning
Førtidspension ( Erstatning )
Generel erhvervsevne ( Erhvervsevnetab )
Invaliderente ( Erhvervsevnetab )
Ydelse ( Erhvervsevnetab )
5.1-3054 Livsforsikring 11-06-1993
Anmeldelse ( Erhvervsevnetab )
Erhvervsevnetab ( Anmeldelse )
FAL § 21 ( Erhvervsevnetab )
FAL § 21 ( Anmeldelse )
Invaliderente ( Erhvervsevnetab )
Invaliderente ( Anmeldelse )
Præmiefritagelse ( Anmeldelse )
Præmiefritagelse ( Erhvervsevnetab )
5.1-3561 Erhvervsevnetab 28-07-2020
 Pensionsordning
Bidrag 
For sen indbetaling
Erhvervsskifte
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3534 Praksis på forsikringer ved erhvervsskifte 02-01-2017
Privattegnet ( Erhvervsskifte )
Pro rata-regel ( Erhvervsskifte )
Tarif ( Erhvervsskifte )
Ulykkesforsikring ( Erhvervsskifte )
Erstatning
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3490 Bygningsforsikring 22-05-2013
Erstatning ( Forsikringsbetingelser )
Erstatning
Flytteret ( Erstatning )
Forsikringsbetingelser
Fortolkning ( Forsikringsbetingelser )
Krav ( Erstatning )
Overførelse ( Erstatning )
Retningslinjer ( Erstatning )
Sædvanlig ( Forsikringsbetingelser )
Transport ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3484 Kaskoforsikring 14-05-2013
Afskrivning ( Bilforsikring )
Afskrivning ( Udbetaling af erstatning)
Bilforsikring
Erstatning ( Bilforsikring )
Erstatning
Erstatningsopgørelse ( Bilforsikring )
Genanskaffelse ( Udbetaling af erstatning )
Retningslinjer ( Erstatning )
Udbetaling af erstatning
Værdiforringelse ( Udbetaling af erstatning )
Værdiforringelse ( Bilforsikring )
5.1-3488 Ansvarsforsikring 01-05-2013
EAL § 17, stk. 1 ( Forældelse )
Erstatning
Erstatning ( Forældelse )
Flytning ( Forældelse )
Forældelse ( Erstatning )
Forældelse
Orienteringspligt ( Forældelse )
Sygedagpenge ( Forældelse )
Sygedagpengeloven § 78, stk. 2 ( Forældelse )
Trafikuheld ( Erstatning )
Underretningspligt ( Forældelse )
5.1-3469 Ansvarsforsikring 05-07-2011
Erstatning
Forældelse ( Erstatning )
Krav ( Erstatning )
Trafikuheld ( Erstatning )
5.1-3410 Ulykkesforsikring 16-05-2007
Erstatning
Krav ( Erstatning )
Méngrad ( Ulykke )
Retningslinjer ( Erstatning )
Retsgrundlag ( Erstatning )
Tilbagebetaling ( Erstatning )
Ulykke
Varigt mén ( Ulykke )
5.1-3206 Livsforsikring 27-11-1997
Bruttoindtægt ( Erstatning )
EAL § 7 ( Erstatning )
Erstatning
Feriepenge ( Erstatning )
Årsløn ( Erstatning )
5.1-3197 Revisoransvarsforsikring 27-11-1997
Dækningsomfang
Erstatning
FAL § 92 ( Dækningsomfang )
Forsikringssum ( Erstatning )
Maksimum ( Dækningsomfang )
Renter ( Erstatning )
Skattekrav ( Dækningsomfang )
Skatterenter ( Dækningsomfang )
5.1-3200 Livsforsikring 09-10-1997
Betinget ( Erstatning )
Erhvervsevnetab
Erstatning
Førtidspension ( Erstatning )
Generel erhvervsevne ( Erhvervsevnetab )
Invaliderente ( Erhvervsevnetab )
Ydelse ( Erhvervsevnetab )
5.1-3178 Livsforsikring 03-09-1997
Bonusregulering ( Erstatning )
Bonustillæg ( Erstatning )
Engangsforhøjelse ( Erstatning )
Erstatning
Forsikringsaftalen
Orienteringspligt ( Forsikringsaftalen)
Straksforhøjelse ( Erstatning )
Særvilkår ( Forsikringsaftalen )
Ændringer ( Forsikringsaftalen )
5.1-3108 Båd-kaskoforsikring 28-03-1995
Erstatning
FAL § 20 ( Forsikringsbetingelser )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser
Reduktion ( Erstatning )
Sejllads ( Forsikringsbegivenhed )
Simpel uagtsomhed ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3111 Kaskoforsikring 28-03-1995
Beregning ( Skadesopgørelse )
Erstatning
Retningslinjer ( Erstatning )
Skadesopgørelse
Værdiforringelse ( Skadesopgørelse)
Værdiforringelse ( Erstatning )
5.1-3087 Ansvarsforsikring 20-09-1994
Erstatning
God skik ( Skadesopgørelse )
Helbredsudgifter ( Skadesopgørelse)
Méngrad ( Skadesopgørelse )
Skadesopgørelse
Stationærtidspunkt ( Skadesopgørelse )
5.1-3077 Bygningsbrandforsikring 24-06-1994
Bygningstilbehør ( Erstatning )
Driftsinventar ( Erstatning )
Erstatning
Landbrugsejendom ( Erstatning )
5.1-3085 Bygningsbrandforsikring 24-06-1994
Brand ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Erstatning
Genhusningsomkostninger ( Dækningsomfang )
Løsøre ( Dækningsomfang )
Skadesopgørelse
Erstatningsansvar
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3515 Forældelse 06-03-2015
Arbejdsskadestyrelsen ( Erstatningsansvar )
Erstatningskrav ( Erstatningsansvar )
Forældelse ( Erstatningsansvar )
Forældelsesfrist ( Erstatningsansvar)
Suspension ( Erstatningsansvar )
Erstatningspligt
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3503 Erstatningsansvar 28-04-2014
Ansvarsforsikring ( Erstatningspligt )
Erstatning ( Erstatningspligt )
Forsikringsskik ( Erstatningspligt )
Glatførebekæmpelse ( Erstatningspligt )
Firmapension

 

Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3546 Firmapension 04-04-2018

Pensionsaftale

Pension

 

Firmapensionsordning
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3563 Firmapensionsordning 28-09-2020
Pensionsbidrag
Krav
Præmiefritagelse
Nedsat erhvervsevne
Pension
Flexpension
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3267 Arbejdsmarkedspension 27-08-1999
Nedskrivning til fripolice ( Flexpension )
Vejledende retningslinjer for accept vedr. ændring af forbrugerforsikringer( Flexpension )
Fodboldens Voldgiftsret
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3513 Fodboldens Voldgiftsret 19-01-2015
Fodboldklub ( Fodboldens Voldgiftsret )
Forsikring ( Fodboldens Voldgiftsret )
Karierrestop ( Fodboldens Voldgiftsret )
Voldgift ( Fodboldens Voldgiftsret )
Forsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3500 Miljøforsikring 28-02-2014
Forsikring
Miljøforsikring
5.1-3494 Autokaskoregreskrav 29-11-2013
Ansvarsforsikring
Forsikring
Regreskrav
5.1-3460 Retshjælpsforsikring 07-09-2011
Forsikring
klagesag ( Retshjælpsdækning )
Miljø ( Retshjælpsdækning )
Retshjælpsdækning
5.1-3459 Indbrudsforsikring 27-01-2011
Coassurance ( Forsikring )
Forsikring
Reassurance ( Forsikring )
Forsikringsaftalen
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3222 Kollektiv ulykkesforsikring 12-06-1998
Forsikringsaftalen
Indgåelse ( Forsikringsaftalen )
Overtagelse ( Forsikringsaftalen )
Særrettigheder ( Forsikringsaftalen )
Særvilkår ( Forsikringsaftalen )
5.1-3193 Husforsikring 03-09-1997
Ansvarsfraskrivelse ( Forsikringsaftalen )
Forbehold ( Forsikringsaftalen )
Forsikringsaftalen
Forsikringsbegivenhed
Nytegning ( Forsikringsaftalen )
Opsigelse ( Forsikringsaftalen )
Rørskade ( Forsikringsbegivenhed )
Svampeangreb ( Forsikringsbegivenhed )
Trærødder ( Forsikringsbegivenhed )
Ændringer ( Forsikringsaftalen )
5.1-3178 Livsforsikring 03-09-1997
Bonusregulering ( Erstatning )
Bonustillæg ( Erstatning )
Engangsforhøjelse ( Erstatning )
Erstatning
Forsikringsaftalen
Orienteringspligt ( Forsikringsaftalen)
Straksforhøjelse ( Erstatning )
Særvilkår ( Forsikringsaftalen )
Ændringer ( Forsikringsaftalen )
5.1-3562 Forsikringsaftale 17-08-2020
Væsentlige ændringer
vilkår
5.1-3562 Forsikringsaftale 17-08-2020
 Praksis
 Årlig fornyelse 
Væsentlige ændringer
Gruppeforsikring(
Forsikringsbegivenhed
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3224 Hus- og grundejerforsikring 12-06-2013
Besigtigelse ( Forsikringsbegivenhed)
Forsikringsbegivenhed
Sammenstyrtning ( Forsikringsbegivenhed )
Undersøgelse ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3451 Hus- og grundejerforsikring 06-10-2010
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Bygningskaskoforsikring ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang ( Forsikringsbegivenhed )
Pludselig skade ( Dækningsomfang )
Syreskade ( Forsikringsbegivenhed )
Syreskade ( Dækningsomfang )
Uagtsomhed ( Dækningsomfang )
5.1-3330 Kaskoforsikring og Erhvervsansvarsforsikring 03-10-2001
Dækningsomfang
Erhvervsforsikring ( Dækningsomfang )
Forhandler ( Forsikringsbetingelser )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser
Kaskoforsikring ( Dækningsomfang )
Tyveri ( Dækningsomfang )
Tyveri ( Forsikringsbegivenhed )
Tyveri ( Forsikringsbetingelser )
Varetægt ( Dækningsomfang )
5.1-3324 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 21-06-2001
Brand ( Forsikringsbegivenhed )
Dækning ( Varetægt )
Dækningsomfang ( Forsikringsbegivenhed )
Dækningsomfang
FAL § 54 ( Dækningsomfang )
Forsikringsbegivenhed
Klausul ( Varetægt )
Leje ( Forsikringsbegivenhed )
Leje ( Varetægt )
Leje ( Dækningsomfang )
Regreskrav ( Dækningsomfang )
Varetægt
5.1-3316 Ejendomsforsikring 06-03-2001
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Ansvarsforsikring ( Entreprise )
Dækningsomfang
Entreprise
Forsikringsbegivenhed
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
Stormskade ( Forsikringsbegivenhed)
Stormskade ( Entreprise )
Stormskade ( Dækningsomfang )
Underretningspligt ( Dækningsomfang )
5.1-3303 Erhvervsforsikring 30-08-2000
Dækningsomfang
Dækningsomfang ( Forsikringsbegivenhed )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Hærværk ( Dækningsomfang )
Hærværk ( Forsikringsbegivenhed )
Indbrud ( Dækningsomfang )
Indbrud ( Forsikringsbegivenhed )
Løsøre ( Dækningsomfang )
5.1-3251 Villaforsikring 18-12-1999
Dækningsomfang ( Forsikringsbegivenhed )
Forsikringsbegivenhed
Indirekte tab ( Skadesopgørelse )
Indirekte tab ( Forsikringsbegivenhed)
Olieforurening ( Skadesopgørelse )
Olieudslip ( Forsikringsbegivenhed )
Skadesopgørelse
Værditab ( Skadesopgørelse )
5.1-3210 Bilforsikring 29-01-1998
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Dækningsomfang )
Antagelse af forsikring
Antagelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Ikrafttrædelsestidspunkt ( Antagelse af forsikring )
Skadestidspunkt ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3201 Brandforsikring 09-10-1997
Brand ( Dobbeltforsikring )
Brand ( Forsikringsbegivenhed )
Dobbeltforsikring
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Følgeskade ( Dækningsomfang )
Følgeskade ( Dobbeltforsikring )
Restværdierstatning ( Dækningsomfang )
Stormskade ( Forsikringsbegivenhed)
Stormskade ( Dobbeltforsikring )
Årsagssammenhæng ( Dækningsomfang )
5.1-3193 Husforsikring 03-09-1997
Ansvarsfraskrivelse ( Forsikringsaftalen )
Forbehold ( Forsikringsaftalen )
Forsikringsaftalen
Forsikringsbegivenhed
Nytegning ( Forsikringsaftalen )
Opsigelse ( Forsikringsaftalen )
Rørskade ( Forsikringsbegivenhed )
Svampeangreb ( Forsikringsbegivenhed )
Trærødder ( Forsikringsbegivenhed )
Ændringer ( Forsikringsaftalen )
5.1-3140 Ulykkesforsikring 06-02-1996
Forsikringsbegivenhed
God skik ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Ikrafttrædelsestidspunkt
Risikoforøgelse ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Tegning ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Uoverensstemmelse ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
5.1-3132 Syge- og ulykkesforsikring 06-02-1996
Antagelse af forsikring
Demens ( Forsikringsbegivenhed )
FAL § 101 ( Tilbagebetaling )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Forsikringsbegivenhed
Maksimumregel ( Tilbagebetaling )
Omkostninger ( Tilbagebetaling )
Sygdomshistorik ( Antagelse af forsikring )
Tilbagebetaling
Tilbagekøbsværdi ( Tilbagebetaling )
Urigtige oplysninger
5.1-3142 Entrepriseforsikring 06-02-1996
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
Entreprise
Forsikringsbegivenhed
Manglende afstivning ( Forsikringsbegivenhed )
Ombygning ( Entreprise )
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
Sammenstyrtning ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3141 Bygningsforsikring 06-02-1996
Dækningsomfang
El-installationer ( Dækningsomfang )
Forsikringsbegivenhed
Fortolkning ( Dækningsomfang )
Grundvandsstigning ( Forsikringsbegivenhed )
Kortslutning ( Forsikringsbegivenhed)
5.1-3126 Ulykkesforsikring 28-06-1995
Arbejdsskade ( Dækningsomfang )
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Fritid ( Dækningsomfang )
Hustrudækning ( Dækningsomfang )
5.1-3118 Kaskoforsikring 28-06-1995
Antagelse af forsikring
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringstiden ( Antagelse af forsikring )
Hærværk ( Forsikringsbegivenhed )
Risiko ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysninger
Skærpede vilkår ( Antagelse af forsikring )
Udlejning ( Antagelse af forsikring )
Urigtige oplysninger ( Antagelse af forsikring )
5.1-3108 Båd-kaskoforsikring 28-03-1995
Erstatning
FAL § 20 ( Forsikringsbetingelser )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser
Reduktion ( Erstatning )
Sejllads ( Forsikringsbegivenhed )
Simpel uagtsomhed ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3113 Virksomhedsforsikring 28-03-1995
Dækningsomfang
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Følgeskade ( Dækningsomfang )
Indbrud ( Forsikringsbegivenhed )
Indbrud ( Dækningsomfang )
Kutyme ( Dækningsomfang )
Løsøre ( Dækningsomfang )
5.1-3103 Ejendoms- og løsøreforsikring 26-01-1995
Dækningsomfang
Fejlkonstruktion ( Dækningsomfang )
Forsikringsbegivenhed
Fortolkning ( Dækningsomfang )
Nedstyrtende genstand ( Forsikringsbegivenhed )
Snetryk ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3101 Bygningsforsikring 26-01-1995
Antagelse af forsikring
Antagelse af forsikring ( Urigtige oplysninger )
FAL § 6 ( Antagelse af forsikring )
FAL § 6 ( Urigtige oplysninger )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringstiden ( Antagelse af forsikring )
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Risikooplysning ( Antagelse af forsikring )
Svampeangreb ( Forsikringsbegivenhed )
Urigtige oplysninger
5.1-3074 Bygningsbrandforsikring 24-03-1994
Brand ( Forsikringsbegivenhed )
Brand ( Skadesopgørelse )
Erstatning ( Skadesopgørelse )
Forsikringsbegivenhed
Indirekte tab ( Forsikringsbegivenhed)
Indirekte tab ( Skadesopgørelse )
Skadesopgørelse
5.1-3069 Husejerforsikring 27-01-1994
Forsikringsbegivenhed
Fortolkning ( Forsikringsbegivenhed )
Skybrud ( Forsikringsbegivenhed )
5.1-3046 Bygningsforsikring 27-04-1993
Fortolkning ( Forsikringsbegivenhed )
Nedstyrtende genstand ( Forsikringsbegivenhed )
Forsikringsbetingelser
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3490 Bygningsforsikring 22-05-2013
Erstatning ( Forsikringsbetingelser )
Erstatning
Flytteret ( Erstatning )
Forsikringsbetingelser
Fortolkning ( Forsikringsbetingelser )
Krav ( Erstatning )
Overførelse ( Erstatning )
Retningslinjer ( Erstatning )
Sædvanlig ( Forsikringsbetingelser )
Transport ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3486 Erhvervs- pg produktansvarsforsikring 11-04-2013
Forsikringsbetingelser
Fortolkning ( Forsikringsbetingelser )
God skik ( Forsikringsbetingelser )
Oplysningspligt ( Forsikringsbetingelser )
Rådgivning
Rådgivning ( Forsikringsbetingelser )
Sikkerhedsforskrifter ( Forsikringsbetingelser )
Standardbetingelser ( Forsikringsbetingelser )
Sædvanlig ( Forsikringsbetingelser )
Undtagelsesbestemmelse ( Forsikringsbetingelser )
Varmt arbejde ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3467 Landbrugsforsikring 04-07-2011
Driftstab ( Forsikringsbetingelser )
Erstatning ( Forsikringsbetingelser )
Fortolkning ( Forsikringsbetingelser )
Sædvanlig ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3449 All-risk-forsikring 20-08-2010
Afhjælpningsperiode ( Forsikringsbetingelser )
All-risk-forsikring ( Dækningsomfang)
Entreprise ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3428 Motorkøretøjsforsikring 12-11-2008
EAL § 19 ( Forsikringsbetingelser )
Selvrisiko ( Forsikringsbetingelser )
Sædvanlig ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3420 Motorkøretøjsforsikring 02-06-2008
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Færge ( Dækningsomfang )
Trailer ( Dækningsomfang )
Transport ( Forsikringsbetingelser )
Transport ( Dækningsomfang )
Undtagelsesbestemmelse ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3385 Landbrugsforsikring 31-05-2005
Brand ( Dækningsomfang )
Brandteknisk Vejledning ( Dækningsomfang )
FAL § 51 ( Forsikringsbetingelser )
Halmfyr ( Dækningsomfang )
Halmfyr ( Taksator )
Sikkerhedsforskrifter ( Forsikringsbetingelser )
Sikkerhedsforskrifter ( Dækningsomfang )
Taksatorrapport ( Taksator )
5.1-3330 Kaskoforsikring og Erhvervsansvarsforsikring 03-10-2001
Dækningsomfang
Erhvervsforsikring ( Dækningsomfang )
Forhandler ( Forsikringsbetingelser )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser
Kaskoforsikring ( Dækningsomfang )
Tyveri ( Dækningsomfang )
Tyveri ( Forsikringsbegivenhed )
Tyveri ( Forsikringsbetingelser )
Varetægt ( Dækningsomfang )
5.1-3325 Ejendomsforsikring 21-06-2001
Dækningsomfang
Fejlkonstruktion ( Dækningsomfang )
Forsikringsbetingelser
Forsikringsbetingelser ( Dækningsomfang )
Fortolkning ( Forsikringsbetingelser )
Stormskade ( Dækningsomfang )
5.1-3249 Firmapension 06-05-1999
Flytteklausul ( Forsikringsbetingelser)
Forsikringsbetingelser
Fortolkning ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3176 Motorkøretøjsforsikring 08-04-1997
Dokumentation ( Police )
Forsikringsbetingelser
God skik ( Police )
Momsrefusionspligt ( Forsikringsbetingelser )
Opbevaring ( Police )
Police
Sletning ( Police )
Uoverensstemmelser ( Police )
5.1-3170 Bedriftsansvarsforsikring 17-01-1997
Dækningsomfang
Forsikringsbetingelser
Standardbetingelser ( Forsikringsbetingelser )
Sædvane ( Dækningsomfang )
Sædvanlig ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3108 Båd-kaskoforsikring 28-03-1995
Erstatning
FAL § 20 ( Forsikringsbetingelser )
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbetingelser
Reduktion ( Erstatning )
Sejllads ( Forsikringsbegivenhed )
Simpel uagtsomhed ( Forsikringsbetingelser )
5.1-3551 Forsikringsbetingelser 27-11-2018
Akut fare/skade
Afværgelse
Forsikringsskik
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3530 Ansvarsforsikring 11-07-2016
Ansvarsforsikring ( Forsikringsskik )
Arbejdsskade ( Forsikringsskik )
Krav ( Forsikringsskik )
Forureningsskade
Responsumnr./titel Oprettet Søgeord

 

5.1-3547 Forureningsskade

 

10-12-2018

Miljøbeskyttelse

Forældelse
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3488 Ansvarsforsikring 01-05-2013
EAL § 17, stk. 1 ( Forældelse )
Erstatning
Erstatning ( Forældelse )
Flytning ( Forældelse )
Forældelse ( Erstatning )
Forældelse
Orienteringspligt ( Forældelse )
Sygedagpenge ( Forældelse )
Sygedagpengeloven § 78, stk. 2 ( Forældelse )
Trafikuheld ( Erstatning )
Underretningspligt ( Forældelse )
Fuldmagt
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3470 Arbejdsmarkedspension 24-05-2011
Dækning ( Fuldmagt )
Fuldmagt
Kulance ( Fuldmagt )
Sagsbehandler ( Fuldmagt )
5.1-3404 Generelt forsikringsspørgsmål 01-02-2007
Arbejdsskade ( Uvarslet fremmøde )
Arbejdsskade ( Fuldmagt )
5.1-3380 All-risk erhvervsforsikring 13-12-2004
Aftalerapport ( Fuldmagt )
Aftalerapport ( Tegning )
Assurandør ( Tegning )
Assurandør ( Fuldmagt )
Forsikringsvilkår ( Fuldmagt )
Fuldmagt ( Tegning )
Sikringskrav ( Fuldmagt )
Varebegrænsningsregler ( Fuldmagt)
Gebyr
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3521 Praksis omkring betaling ved ASK 30-10-2015
Arbejdsskadestyrelse ( Gebyr )
5.1-3307 Motorkøretøjsforsikring 10-10-2000
Arbejdsskadestyrelse ( Gebyr )
Erhvervsevne ( Gebyr )
5.1-3182 Erhvervsansvarsforsikring 03-09-1997
Anerkendelse ( Gebyr )
Arbejdsskadestyrelse ( Gebyr )
Erhvervsevne ( Gebyr )
Erstatningsansvar ( Gebyr )
Gebyr
Glatførebekæmpelse
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3220 Erhvervsansvarsforsikring 23-04-1998
Ansvar ( Glatførebekæmpelse )
Arbejdsskade ( Glatførebekæmpelse)
Farligt arbejde ( Glatførebekæmpelse )
Glatførebekæmpelse
God skik
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3219 Ulykkesforsikring 12-08-1998
FAL § 29 ( God skik )
God skik ( Police )
God skik
Opbevaring ( Police )
Opbevaring af policer ( God skik )
Police
Sletning ( Police )
5.1-3167 Sommerhusforsikring 16-01-1997
Afvisning ( God skik )
FAL § 29 ( Udbetaling af erstatning )
Forældelse ( Udbetaling af erstatning)
God skik
Orientering ( God skik )
Passivitet ( Udbetaling af erstatning )
Praksis ( Udbetaling af erstatning )
Udbetaling af erstatning
5.1-3166 Køberforsikring 02-12-1996
Afvisning ( God skik )
Ansvarsfraskrivelse ( God skik )
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Bagatelgrænse ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
Erstatning ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
God skik
Småkrav ( Ansvarsfraskrivelsesklausul )
5.1-3112 Gruppelivsforsikring 28-03-1995
Begunstigelse
FAL § 105 ( Begunstigelse )
God skik
Gruppelivsforsikring ( Begunstigelse)
Nærmeste pårørende ( Begunstigelse )
Rådgivning ( Begunstigelse )
Samlever ( Begunstigelse )
Habilitet
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3415 Retshjælpsforsikring 11-02-2008
Intern drøftelse ( Habilitet )
Objektiv behandling ( Habilitet )
Harmonikasammenstød
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3533 Harmonikasammenstød 04-10-2016
Ansvarsforsikring ( Harmonikasammenstød )
Færdselsuheld ( Harmonikasammenstød )
Påkørsel ( Harmonikasammenstød )
Helbredsoplysninger
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3481 Ulykkesforsikring 21-05-2013
Acceptregler ( Tegning )
Afvisning ( Tegning )
Antagelsesvilkår ( Tegning )
Dækning ( Tegning )
Forbehold ( Tegning )
Helbredsoplysninger
Nærtstående ( Tegning )
Psykiske lidelser ( Helbredsoplysninger )
Pårørende ( Helbredsoplysninger )
Risikovurdering ( Tegning )
Tegning
Vilkår ( Tegning )
5.1-3091 Personforsikring 20-09-1994
Antagelse af forsikring
Antagelsesvilkår ( Antagelse af forsikring )
Antagelsesvilkår
Helbredsoplysning ( Antagelse af forsikring )
Helbredsoplysninger
Indhentelse af oplysninger ( Antagelse af forsikring )
Oplysningspligt ( Antagelsesvilkår )
Ryglidelse ( Antagelse af forsikring )
Skadeforløb ( Antagelse af forsikring)
Tegning ( Antagelsesvilkår )
Ikrafttrædelsestidspunkt
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3215 Kaskoforsikring 23-04-1998
Ikrafttrædelsestidspunkt
Indhentelse af oplysninger ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Panthaverdeklaration ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Selskab ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Uoverensstemmelse ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
5.1-3140 Ulykkesforsikring 06-02-1996
Forsikringsbegivenhed
God skik ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Ikrafttrædelsestidspunkt
Risikoforøgelse ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Tegning ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Uoverensstemmelse ( Ikrafttrædelsestidspunkt )
Indtegning af forsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3556 Indtegning af forsikring 27-09-2019

Helkunde

Højrisikobil

Kasko

Invaliditet
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3318 Pensionsforsikring 30-04-2001
Acconto ( Invaliditet )
Betingelser ( Invaliditet )
Erhvervsevne ( Invaliditet )
FAL § 24 ( Invaliditet )
Førtidspension ( Invaliditet )
Invalideydelse ( Invaliditet )
Invaliditet
5.1-3213 Offentlig pension og Invalidepension 15-04-1998
Erhvervsevnetab
Forsikringsbetingelser ( Invaliditet )
Frist ( Offentlig pensionsordning )
Førtidspension ( Invaliditet )
Invaliderente ( Erhvervsevnetab )
Invaliderenteydelse ( Offentlig pensionsordning )
Invaliditet
Invaliditet ( Erhvervsevnetab )
Offentlig pensionsordning
Præmiefritagelse ( Erhvervsevnetab )
5.1-3058 Ulykkesforsikring 24-08-1993
Forsikringsbetingelser ( Invaliditet )
Omtegning ( Invaliditet )
Vilkår ( Invaliditet )
Jobskifteaftale
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3457 Pensionsordning 03-11-2010
Jobskifteaftale
Overførsel ( Jobskifteaftale )
Pensionsordning ( Jobskifteaftale )
Kilometerforbrug
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3529 Praksis vedrørende vilkår om forventet kørselsbehov 25-05-2016
Bilforsikring ( Kilometerforbrug )
Kørselsbehov ( Kilometerforbrug )
Praksis ( Kilometerforbrug )
Vilkår ( Kilometerforbrug )
Kritisk sygdom
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3555 Kritisk sygdom 27-05-2019

Døvhed

Fortolkning

Forsikringsbetingelser

Méngrad
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3535 Ansvarsforsikring 16-01-2017
Ansvarsforsikring ( Méngrad )
God skik ( Méngrad )
Personskade ( Méngrad )
Miljøforsikring
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3500 Miljøforsikring 28-02-2014
Forsikring
Miljøforsikring
Objektiv dækningsbetingelse
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3057 Familiens Basisforsikring 24-08-1993
Cykellås ( Objektiv dækningsbetingelse )
Offentlig pensionsordning
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3213 Offentlig pension og Invalidepension 15-04-1998
Erhvervsevnetab
Forsikringsbetingelser ( Invaliditet )
Frist ( Offentlig pensionsordning )
Førtidspension ( Invaliditet )
Invaliderente ( Erhvervsevnetab )
Invaliderenteydelse ( Offentlig pensionsordning )
Invaliditet
Invaliditet ( Erhvervsevnetab )
Offentlig pensionsordning
Præmiefritagelse ( Erhvervsevnetab )
Offentlige forskrifter
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3109 Entrepriseforsikring 28-06-1995
Allrisk-forsikring ( Entreprise )
Asbest ( Offentlige forskrifter )
Entreprise
Erhvervsansvar
Fortolkning ( Erhvervsansvar )
Nedbrydningsarbejde ( Entreprise )
Nedbrydningsarbejde ( Erhvervsansvar )
Offentlige forskrifter ( Entreprise )
Offentlige forskrifter
Renoveringsarbejde ( Entreprise )
Opsigelse
Responsumnr. / titel Oprettet Søgeord
5.1-3489 Kaskoforsikring 21-05-2013
Begrundelse ( Bilforsikring )
Begrundelse ( Opsigelse )
Bilforsikring
Bopæl ( Opsigelse )
Ophør ( Bilforsikring )
Opsigelse
Opsigelse ( Bilforsikring )
Opsigelsesvarsel ( Opsigelse )
5.1-3322 Motorkøretøjsforsikring 21-06-2001
FAL § 16 ( Opsigelse )
Forsikringsbetingelser ( Opsigelse )