Tema
Debat

For mange unge er uforsikrede

For mange unge har ikke de mest basale forsikringer. Knap 20 pct. af unge i alderen 18-30 år har ikke en indboforsikring og 25 pct. har ikke en ulykkesforsikring. De betyder, at de ikke er dækket, hvis deres ejendele bliver stjålet eller de brænder. De har heller ikke en ansvarsforsikring, hvis de laver skader på andre mennesker eller deres ting. De får heller ikke erstatning, hvis de kommer ud for en alvorlig ulykke.

 

Der kan være mange årsager til, at særligt de unge ikke får tegnet en forsikring. Det kan både skyldes uopmærksomhed, uvidenhed eller at forsikringer ikke prioriteres i en stram privatøkonomi. Analysen viser, at de uforsikrede oftere er personer, som kun har en lille interesse for privatøkonomi generelt, er ufaglærte og oftere er personer, der ikke har betalt husleje til tiden.

 

Notatet viser

  • 6 pct. af befolkningen har ikke en indboforsikring. Andelen er knap 20 pct. i aldersgruppen 18-30 år.
  • 20 pct. af befolkningen har ikke en ulykkesforsikring og blandt de 18-30-årige er det 25 pct.
    Der er flere mænd end kvinder som er uforsikrede.
  • Der er en tendens til, at de uforsikrede har en mindre interesse for privatøkonomi generelt og oftere er ufaglærte.
  • Der er også flere uforsikrede, som har problemer med at betale deres regninger. De uforsikrede er overrepræsenterede blandt personer, som inden for de seneste år ikke har betalt husleje til tiden.
  • De uforsikrede uden en indboforsikring har udgjort omkring 5-10 pct. af befolkningen over de seneste 15 år.
  • På tværs aldersgrupper udgør forbruget på forsikringer en nogenlunde konstant andel af det samlede forbrug på ca. 5 pct. Det er selvom forbruget på forsikringer i aldersgruppen 45-49 år fx er dobbelt så stort som forbruget blandt unge under 30 år, når forbruget opgøres i kroner.

Heldigvis har langt de fleste danskere en indboforsikring og en ulykkesforsikring. Men der er stadig en gruppe på omkring 6 pct. af befolkningen, som angiver, at de ikke har en indboforsikring. De får ingen erstatning, hvis deres ejendele bliver stålet eller bliver beskadiget under et skybrud.

Den fulde rapport


Udgivelsesår2022

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Underdirektør
+45 41 91 91 31
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.