Tema
Debat

Kvinder og mænds pensionsopsparing

Denne analyse sammenligner mænd og kvinders pensionsformue. Formålet er at belyse årsagerne til de forskelle, der er i pensionsformuer og pensionsindbetalinger

Kort før pensionsalderen er kvinders pensionsformue 22 pct. mindre end pensionsformuen for mænd. Kvinders pensionsformue er 1,18 mio. kr. i gennemsnit, og mænds pensionsformue er 1,50 mio. kr.

 

Forskellen i pensionsformuerne for mænd og kvinder skyldes særligt forskelle i kvinder og mænds arbejdsliv. Der er næsten den samme andel mænd og kvinder, der er i arbejde, og andelen, som har en pensionsordning, er også stort set den samme. Til gengæld arbejder kvinder og mænd i forskelligt omfang, i forskellige brancher og har forskellig løn.

 

Hovedresultaterne af analysen er: 

 

  • Forskellen mellem mænd og kvinders pensionsformue stiger med alderen. I Aldersgruppen 55-59-år er kvinders pensionsformue 22 pct. mindre end pensionsformuen for mænd. For aldersgruppen 30-34 år er forskellen 15 pct.
  • Forskellene i formuer mellem kønnene skyldes ikke forskelle i, hvor stor en del af indkomst, som indbetales til pension. Pensionsindbetalingsprocenten er i 2018 faktisk lidt højere for kvinder (11,2 pct.) end for mænd (10,8 pct.).  
  • Forskellen i formuer opstår til gengæld, fordi mænd indbetaler et større beløb til pension. De årlige pensionsindbetalinger for mænd er i gennemsnit 20 pct. højere end for kvinder.
  • Forskelle i indbetalingerne skyldes forskelle arbejdsmarkedsforhold, såsom deltidsfrekvens, branchetilknytning og forskelle i de job kønnene varetager og tilhørende timeløn.
  • 25 pct. af kvindelige lønmodtagere er deltidsbeskæftigede, mens kun 13 pct. af mændene arbejder deltid.
  • Blandt lønmodtagere er timelønnen for kvinder er 11 pct. lavere end timelønnen for mænd i 2018.
  • Forskellen i timeløn er blandt andet knyttet til, at mænd og kvinder arbejder i forskellige brancher.

Den fulde rapport


Link til nyhed


Udgivelsesår 

2020

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Underdirektør
+45 41 91 91 31
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.