Tema
Debat

Brandskader

Udviklingen i antallet og erstatninger for brandskader

Antal brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i antallet af brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2021.

 

I 2021 var antallet af brandskader på bygninger godt 22.000, mens antallet af brandskader på løsøre var godt 19.000. Det samlede antal brandskader er steget fra 36.000 i 2020 til 42.000 i 2021. 

 

I 2020 mangler der en indberetning fra Codan, som der er opregnet for i statistikken.

 

 

Erstatninger for brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i erstatningerne (inkl. hensættelser) for brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2021.

 

I 2021 blev der udbetalt godt 2,1 mia. kr. til brandskader på bygninger, mens erstatningerne på løsøre var knap 1,1 mio. kr.

 

Samlet set er erstatninger på brandskader steget fra godt 2,7 mia. kr. i 2020 til 3,2 mia. kr. i 2021. Den gennemsnitlige erstatning pr. brandskade var i 2021 knap 96.000 for bygninger og godt 55.000 for løsøre.

 

 

Under "Baggrund " kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Bemærk, at du her også kan finde tal om, hvordan antallet af brandskader fordeler sig på skader forårsaget af kortslutning og induktion samt andre årsager. Derudover kan man finde tal om, hvordan antallet af brandskader er fordelt på forskellige hustyper.

 

 

Udgivelse

Publiceret: Juni 2022
Næste udgivelse: April 2023

Kontakt


Analyse

Katrine Søe

Chefkonsulent, cand.oecon.
+45 41 91 91 30

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.