Tema
Debat

Investeringsstatistik - beholdning fordelt på aktivklasser

Beholdning fordelt på aktivklasser

Statistikken indeholder oplysninger om beholdninger af investeringsaktiver for pensionsbranchen som helhed, opdelt på ti overordnede aktivklasser. Investeringerne er opgjort til markedsværdi. Investeringsaktiver, der ikke kan kategoriseres som én af de ti aktivklasser, er ikke medtaget i opgørelsen. Det omfatter fx visse derivater, der bl.a. anvendes til afdækning af fx rente- og valutarisici. Disse kan i perioder udgøre ganske store beløb, hvilket kan medføre, at der i statistikken opgøres negative beholdninger for enkelte aktivklasser. 

 

Beholdningerne er opgjort for henholdsvis gennemsnitsrentepensioner og markedsrentepensioner.

 

Beholdningerne er endvidere for hver aktivklasse opdelt i:

  • danske og udenlandske investeringer
  • aktivt og passivt forvaltede investeringer. Passivt forvaltet er defineret som investeringer, som har til formål at følge et marked i form af fx et indeks. Aktivt forvaltet er, hvor investeringer er baseret på en mere individuel udvælgelse af de konkrete investeringer, og hvor formålet er at opnå et merafkast ift. udviklingen i et benchmark-indeks.
  • internt og eksternt forvaltede investeringer. Internt forvaltet indebærer, at det enkelte selskab selv forvalter aktiverne og træffer beslutning om køb eller salg. Eksternt forvaltede investeringer er hvor selskabet giver en ekstern part mandat til at træffe konkrete beslutninger om køb eller salg på selskabets vegne.

Beholdningstal for gennemsnits- og markedsrenteprodukter fordelt på aktivklasser

 

I de følgende figurer dækker "Erhvervsobligationer mv." over aktivklasse 2 + 3 + 4, "Børsnoterede aktier" dækker over aktivklasse  5 + 6, og "Unoterede investeringer" dækker over aktivklasse 7 + 8 + 9 + 10.

 

Udvikling i beholdningstal for gennemsnits- og markedsrenteprodukter fordelt på aktivklasser

 

Beholdningstal for gennemsnits- og markedsrenteprodukter fordelt på aktivklasser i 2. kvartal 2022

 

 

Beholdningstallene er opdelt i:

  • danske og udenlandske investeringer
  • passiv forvaltning, hvor investeringerne til formål at følge et bestemt marked eller indeks. Aktiv forvaltning, hvor de enkelte investeringer udvælges med henblik på at opnå et merafkast ift. udviklingen i et benchmark-indeks.
  • intern forvaltning, hvor det enkelte selskab selv forvalter aktiverne og træffer beslutning om køb eller salg. Eksternt forvaltede investeringer hvor selskabet giver en ekstern part mandat til at træffe konkrete beslutninger om køb og salg på selskabets vegne.

 

 

Baggrund


Udgivelse

Publiceret: Oktober 2022

Næste udgivelse: December 2022

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Underdirektør
+45 41 91 91 31

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.