Tema
Debat

Sundhedsforsikringer

Antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer, samt fordelingen af erstatningerne

Antal forsikrede, præmieindtægter og erstatningsudgifter

 

Statistikken viser antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer og ordninger for årene 2003-2021.

 

 

Antallet af personer med en sundhedsforsikring og ordninger er vokset med godt 8.000 fra 2020 til 2021. Således havde 2,3 mio. personer en sundhedsforsikring i 2021.

 

I 2021 er bruttopræmieindtægterne på 2,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 170 mio. kr. De samlede bruttoerstatningsudgifter er i 2021 steget med 13 mio. kr. i forhold til 2020 og har altså været forholdsvis konstant, hvilket medfører bruttoerstatningsudgifter på knap 2,1 mia. kr. som i 2021.

 

Fordeling af erstatninger 

 

Statistikken viser fordelingen af bruttoerstatningerne i perioden 2003-2021 fordelt på fire områder. Disse områder er udgifter til operationer (inkl. forundersøgelse og nødvendig efterbehandling), udgifter til psykolog, psykiater mv., udgifter til fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør mv. og udgifter til andet, herunder hjemmepleje, rekreation og ledsageordning.

 

 

I 2021 var 41 pct. af erstatningerne udgifter til operationer, 35 pct. var udgifter til fysioterapi, kiropraktor mv., mens resten af erstatningerne er fordelt mellem udgifter til psykolog, psykiater mv. og udgifter til fx hjemmehjælp, rekreation og ledsageordning.

 

Set over perioden 2003-2021 er det mest bemærkelsesværdige, at der er sket en relativ stigning i udgifterne til psykolog, psykiater mv., samt fysioterapi, kiropraktor mv., mens der er færre udgifter til operationer. Udgifterne til psykolog, psykiater mv. er steget 1 pct. point i 2021 i forhold til 2020.

og udgifterne til fysioterapi, kiropraktor mv. er steget med 2 pct. point i samme periode.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se mere statistik om sundhedsforsikringer, kan du kigge under "Alle tabeller".

 

 

Udgivelse

Publiceret: September 2022
Næste udgivelse: Juli 2023

Kontakt


Analyse

Peter Foxman

Cheføkonom, cand.polit.
+45 41 91 91 28
Pension og Velfærd

Mie Roesen Rasbech Jensen

Chefkonsulent
+45 41 91 90 93

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.