Tema
Debat

Tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet 

Statistikken viser den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet på tværs af køn, uddannelse og region. 

 

Udviklingen i tilbagetrækningsalderen visualiseres i tre figurer: 

 

  • Første og anden figur viser den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fordelt på hhv. uddannelsesniveau og region beregnet som et glidende gennemsnit over de sidste 4 kvartalers faktiske tal. 
  • Tredje figur viser den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder, herunder fordelt på køn. Det er her muligt at vælge mellem faktiske tal og et glidende gennemsnit. 

Figurerne viser udviklingen i tilbagetrækningsalderen fordelt på forskellige karakteristika. 

 

  • Visualiseringerne styres ved at vælge år, kvartal og evt. køn i drop-down listerne øverst. Hvis der ikke vælges et kvartal vises data for alle 4 kvartaler i det pågældende år. 
  • Det er også muligt at vælge uddannelse og region ved at klikke på søjlerne i hhv. første og anden figur. 
  • Ved at holde ctrl-knappen nede er det muligt at vælge uddannelse og region samtidig i første og anden figur. 

 

Nyeste tal for tilbagetrækningsstatistikken: 

  • Endelige tal: 4. kvartal 2019
  • Foreløbige tal: 4. kvartal 2021

 

 

Baggrund


Udgivelse

Publiceret: Maj 2022
Næste udgivelse: August 2022

 

 

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er registreret ved, at en person får udbetalt efterløn eller folkepension og samtidig ikke har en væsentlig erhvervsindkomst (lønindkomst og overskud fra selvstændig virksomhed) svarende til 150.426 kr. om året i 2020-priser. 

 

Op til de seneste 2 år i statistikken er foreløbige indtil det endelige datagrundlag er tilgængeligt. 

 

Under "Alle tabeller" findes bagvedliggende data for alle kvartaler. Under "Baggrund" er yderligere dokumentation og baggrunden. 

Kontakt


Analyse

Katrine Søe

Chefkonsulent, cand.oecon.
+45 41 91 91 30

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.