Tema
Debat

Pensionsbranchen tænker ansvarligt, når der investeres

Pensionsselskabers hovedopgave er at skaffe gode afkast til pensionskunderne. Generelt går investeringer med gode afkast hånd i hånd med bæredygtige og ansvarlige investeringer og foregår med respekt for både menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder og internationale konventioner.

 

Det er ikke nyt for danske pensionsselskaber at investere i grøn omstilling. I 2019 havde den danske pensionsbranche investeret 126 mia. kroner i den grønne omstilling. Frem mod 2030 forventer branchen at investere yderligere 350 mia. kroner. Det svarer til, at hver dansker – ung som gammel – investerer mere end 50.000 kr. yderligere i grøn omstilling. Det vil være investeringer, der bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål, men det vil også være investeringer med global rækkevidde. Allerede i 2020 investerede pensionsbranchen 50 mia. kroner mere og kom dermed et stort skridt tættere på målet.

 

Mange danske pensionsselskaber er meget opmærksomme på, at deres investeringer – udover at være økonomisk forsvarlige – også er ansvarlige i forhold til både internationale retningslinjer og konventioner. Begrebet aktivt ejerskab fylder mere og mere. Det betyder, at et pensionsselskab via sit medejerskab af en virksomhed går i dialog med ledelsen eller bruger sin stemmeret på generalforsamlingen for at få virksomheden til at gøre en indsats for fx at begrænse klimaforandringerne og omstille til bæredygtighed. Lykkes det ikke at ændre adfærden, kan pensionsselskabet overveje at sælge sine aktier.   

 

Forsikring & Pension bakker op om EU’s arbejde med ansvarlige investeringer

Bæredygtige og ansvarlige investeringer vil i de kommende år få en central placering i EU-Kommissionens initiativer på det finansielle område. Kommissionen lancerede i marts 2018 en Action Plan, som lægger op til at dirigere meget betydelige investeringer i retning af bæredygtige projekter. Kommissionen forsøger på én gang at indfri EU’s forpligtelser i forhold til Paris-aftalen, at bidrage til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling samt øge vækst og beskæftigelse i Europa.

 

Kommissionen har siden marts 2018 fremlagt en række lovforslag vedrørende sustainable finance. Forslagene omhandler bl.a.

  • en fælles definition af, hvad bæredygtige investeringer er (en såkaldt taksonomi),
  • regler for selskabers offentliggørelse af oplysninger om deres bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici samt
  • et regelsæt for, hvordan bæredygtige investeringer skal fremgå i regnskaber.

Forsikring & Pension støtter disse tiltag og bidrager konstruktivt til at forme reguleringen, så den bliver så brugbar som muligt for forbrugere, investorer og andre stakeholdere, og så den samtidig bliver manøvredygtig og anvendelig for de mange erhvervsvirksomheder, der i fremtiden skal rapportere om bæredygtighed.

 

Danmark er allerede godt med

Formålet med de foreløbige tiltag er at skabe større åbenhed og gennemsigtighed omkring bæredygtige investeringer, og derved skabe en fælles forståelse af, hvornår en investering kan betegnes som bæredygtig. En fælles definition af bæredygtige investeringer er et vigtigt tiltag, som betyder, at vi kan arbejde mere målrettet med at fremme grønne investeringer i den finansielle sektor fremadrettet.

 

Danske pensionsselskaber har en lang tradition for at have stor åbenhed om, hvordan de investerer i bæredygtige tiltag og er derfor langt fremme i forhold til andre europæiske lande. Stort set alle danske forsikrings- og pensionsselskaber har offentliggjort en politik for, hvordan de investerer ansvarligt. Derudover offentliggør mange pensionsselskaber eksklusionslister på deres hjemmesider, så kunderne let kan få indblik i, hvad deres pensionsselskab ikke investerer i.

 

Pensionsbranchen har igennem mange år investeret med udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer (”Environmental”, ”Social” og ”Governance”), og Forsikring & Pension mener, at man på trods af et grønt fokus i EU ikke skal glemme at have et øje på sociale og ledelsesmæssige faktorer igennem fx aktivt ejerskab, hvor investorer aktivt påvirker virksomheders udvikling i en bestemt retning.

 

Sustainable Finance skal være ambitiøst

Forsikring & Pension arbejder for at gøre Sustainable Finance-indsatsen i EU endnu mere ambitiøs, så vi går fra at skabe en fælles forståelsesramme og ensrettede afrapporteringsstandarder til reelt at fremme den bæredygtige omstilling igennem europæiske investeringer. Men det er stadig helt centralt, at vi skal forvalte pensionsopsparernes penge ansvarligt.

 

F&P’s mål for Sustainable Finance:

  • At de kommende bæredygtighedsinitiativer iværksættes på en fleksibel og proportionel måde, der giver forsikrings- og pensionsselskaberne den fornødne fleksibilitet til at investere endnu mere bæredygtigt, end de allerede gør
  • En taksonomi, der passer til virkeligheden, og som er nem at bruge i praksis
  • En bæredygtighedsrapportering, der er en hjælp til at træffe investerings- og indkøbsbeslutninger, med en klar bæredygtig profil
  • At virksomheder, der kan fremvise klare planer om en grøn omstilling, ikke per automatik udelukkes som en bæredygtig investering. Der skal være rum for transition
  • Reguleringen for at fremme bæredygtig udvikling skal drives af gennemsigtighed og valgfrihed
  • At der fra politisk side skabes flere grønne og sociale projekter, som pensionsbranchen kan investere i
  • Selvom EU fokuserer på E’et i ESG ift. bæredygtige investeringer, vil den danske branche også prioritere S’et og G’et i finansielle investeringer.

 

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
+45 41 91 91 20
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.