Tema
Debat

Dataetik

Forsikrings- og pensionsbranchen har udviklet dataetiske principper, der sætter rammerne for branchens brug af data. Det gør vi, fordi den digitale udvikling går meget hurtig, og branchen ønsker at være transparent omkring sin brug af data.

 

Etik handler om, hvordan man behandler andre mennesker. Etik er den sikkerhedssele, vi hver især lægger oven på vores fælles love og regler. Etikken sætter vores rammer for, hvordan vi behandler andre.


Data er brændstoffet i en digital verden. Vores brug af data kan for den enkelte være god eller dårlig. Rimelig eller urimelig. Fair eller unfair.
Dataetik handler om, at vi tager stilling til, hvordan det er ”ok” at bruge data – og hvornår det ikke er ”ok”.


Et aktivt arbejde med dataetik betyder med andre ord, at vi tager stilling til, hvordan vi bruger data, og hvilke principper vi fastsætter for vores databrug.


Dataetik i forsikring og pensionsbranchen
Forsikrings- og pensionsbranchen har altid brugt data til at pulje og vurdere risici. Data er nemlig forudsætningen for, at vi har et forsikrings- og pensionssystem.


Forsikrings- og pensionsbranchen er en integreret del af det danske velfærdssamfund, hvor betydelige dele af borgernes økonomiske sikkerhedsnet er knyttet til borgernes pensions- og forsikringsordninger.


Det giver i sig selv behov for udveksling af data. Samtidig giver nye teknologier nye muligheder for at forbedre sikkerhedsnettet gennem øget effektivitet eller via nye løsninger. Her har vi en central opgave i at sikre balancen mellem etik og innovation.


Tillid til digitale løsninger
Tillid er en forudsætning for at arbejde datadrevet. I forsikrings- og pensionsbranchen er vi – og har altid været datadrevne. Derfor er det vigtigt, at vi skaber forståelse og tillid til branchens brug af data.


F&P arbejder generelt for et højt niveau af gennemsigtighed, ansvarlighed og sikkerhed. Derfor har forsikrings- og pensionsbranchen udviklet fælles dataetiske principper – en dataetisk branchestandard.


Branchestanden for dataetik har fået navnet ”Cool eller Creepy, databrug og dataetiske principper i forsikrings- og pensionsbranchen”.
Formålet med ”Cool eller Creepy” er at gøre dataetik til en styrkeposition og sikre fortsat tryghed ved branchens brug af data.


Forsikrings- og pensionsbranchen i Danmark var den første branche, der udviklede dataetiske principper og konkretiserede, hvad dataetik betyder i praksis.
Branchestandarden for dataetik blev udviklet i 2019 og efterfølgende lanceret og implementeret i 2020.


Her på siden finder du mere information om vores dataetiske principper, som tager udgangspunkt i de tre hovedoverskrifter: Transparens, personalisering og forebyggelse samt datasikkerhed.

 

Læs vores dataetiske principper her

 

Læs mere om baggrunden for de dataetiske principper her

 

 

Kort om dataetik


 • Hvad er dataetik?

  Dataetik er en relativt ny gren af etiske overvejelser.

   

  Dataetik undersøger og evaluerer moralske problemer og beskriver værdimæssige overvejelser, som relaterer sig til data, algoritmer og lignende.

   

  Formålet er at formulere og støtte gode moralske løsninger (eksempelvis dataetiske fremgangsmåder og værdier).

   

  Baseret på/kilde: Sammenskrivning hos gov.uk baseret på Luciano Floridi, Mariarosaria Taddeo (2016) ‘What is data ethics?’; Pernille Tranberg, Gry Hasselbalch, Birgitte Kofod Olsen & Catrine Søndergaard Byrne (2018) ‘Data Ethics. Principles and Guidelines for Companies, Authorities & Organisations’

 • Er der regler for dataetik?

  I Danmark er dataetik reguleret ved, at de største danske virksomheder i deres årsrapport skal redegøre for deres politik for dataetik, hvis de har en.
  Hvis en virksomhed ikke har en politik for dataetik, skal virksomheden forklare hvorfor i årsrapporten.

   

  Idéen med redegørelsen er at give kunder, aktionærer, investorer mv. et billede af virksomhedens eventuelle politik for dataetik i forbindelse med dataanvendelse, fx udvikling og brug af kunstig intelligens m.v.

   

  Udover reglerne om redegørelse for dataetik i årsrapporten, findes der ikke regler for dataetik, som sætter konkrete rammer for dataetik.
  Dog finder dataetiske dimensioner i større og større omfang vej ind i kommende lovgivning – eksempelvis EU’s kommende regulering af AI.

Publikation

Cool eller Creepy

Læs forsikrings- og pensionsbranchens fælles dataetiske principper.
Se vores principper her

De 3 hovedprincipper for dataetik


 • Transparens

  For at forbrugerne kan kontrollere og trygt dele deres data, skal det være transparent, hvad forbrugerne siger ja til, hvorfor og hvordan deres data bliver analyseret og opbevaret, hvad de bliver anvendt til og ikke mindst, hvad fordelene for forbrugerne er.

 • Personalisering og forebyggelse

  De forbrugere der ønsker det bør kunne sætte flere data i spil for at kunne få hurtig hjælp eller en bedre pris. Men der skal også være løsninger til de særligt sårbare, som omvendt kan blive ramt negativt af stigende personalisering. Forebyggelse vil altid være et kerneområde i forsikring, fordi det vil gøre det muligt for os at leve med færre skader.

 • Datasikkerhed

  Når en privat virksomhed eller myndighed forvalter forbrugerens data, så har pågældende en etisk forpligtigelse til at opbevare disse data sikkert.

Dataetiske værktøjer


 

 

 

Video

Dataetik kort fortalt

Se Forsikring & Pensions film om dataetik og tre dataetiske positioner.

 Publikation

På vej mod en fælles dataetik

Forsikring & Pension har udgivet en pixi om dataetik
På vej mod en fælles dataetik Towards A Common Digital Ethics (English Version)
Rapport

Databrug og dataetiske dilemmaer

Forsikring & Pension har fået udarbejdet en rapport, der via internationale eksempler stiller skarpt på, hvad teknologi og vidtgående databrug kan medføre af dataetiske dilemmaer i branchen.
Rapport om databrug og dataetiske dilemmaer Data Use And Data Ethics (English version)

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.