Tema
Debat

Dataetik

Forsikrings- og pensionsbranchen har udviklet dataetiske principper, der sætter rammerne for branchens brug af data. Det gør vi, fordi den digitale udvikling går meget hurtig, og branchen ønsker at være transparent omkring sin brug af data for at oplyse danskerne bedst muligt.

 

Forsikrings- og pensionsbranchen har altid brugt data til at pulje og vurdere risici. Data er nemlig forudsætningen for, at vi har et forsikrings- og pensionssystem. Men hvor vi er gået fra at bruge nogle få datapunkter tidligere til en del flere i dag, vil vi om nogle år kunne bruge massivt flere. Samtidig er forsikrings- og pensionsbranchen en integreret del af det danske velfærdssamfund, hvor betydelige dele af borgernes økonomiske sikkerhedsnet er knyttet til borgernes pensions- og forsikringsordninger. Det giver i sig selv behov for udveksling af data og derfor er det også vigtig med åbenhed og transparens omkring brugen.

 

Formålet med ”Cool eller Creepy, databrug og dataetiske principper i forsikrings- og pensionsbranchen” er at gøre dataetik til en styrkeposition og sikre fortsat tryghed ved branchens brug af data. Der er på nationalt og europæisk niveau stigende fokus på dataetik, men fælles for de initiativer, der allerede er kommet på området, er, at de fortsat opererer på overskriftsniveau. Forsikrings- og pensionsbranchen i Danmark er derfor den første branche, der udvikler dataetiske principper og konkretiserer, hvad dataetik betyder i praksis. Principperne skal implementeres i branchen i 2020.

 

Læs vores principper her

 

Læs mere om baggrunden her

 

 

Hvad handler dataetik om?


  • Transparens

    For at forbrugerne kan kontrollere og trygt dele deres data, skal det være transparent, hvad forbrugerne siger ja til, hvorfor og hvordan deres data bliver analyseret og opbevaret, hvad de bliver anvendt til og ikke mindst, hvad fordelene for forbrugerne er.

  • Personalisering og forebyggelse

    De forbrugere der ønsker det bør kunne sætte flere data i spil for at kunne få hurtig hjælp eller en bedre pris. Men der skal også være løsninger til de særligt sårbare, som omvendt kan blive ramt negativt af stigende personalisering. Forebyggelse vil altid være et kerneområde i forsikring, fordi det vil gøre det muligt for os at leve med færre skader.

  • Datasikkerhed

    Når en privat virksomhed eller myndighed forvalter forbrugerens data, så har pågældende en etisk forpligtigelse til at opbevare disse data sikkert.

Publikation

Cool eller Creepy

Dataetik handler om samspillet mellem etik, innovation og forretning, men for at dataetik skal være mere end tomme ord, er der behov for at sætte fokus på, hvad dataetik betyder i praksis.
Se vores principper her

 

 

 

Video

Dataetik kort fortalt

Se Forsikring & Pensions film om dataetik og tre dataetiske positioner.

 Publikation

På vej mod en fælles dataetik

Forsikring & Pension har udgivet en pixi om dataetik
På vej mod en fælles dataetik Towards A Common Digital Ethics (English Version)
Rapport

Databrug og dataetiske dilemmaer

Forsikring & Pension har fået udarbejdet en rapport, der via internationale eksempler stiller skarpt på, hvad teknologi og vidtgående databrug kan medføre af dataetiske dilemmaer i branchen.
Rapport om databrug og dataetiske dilemmaer Data Use And Data Ethics (English version)

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.