Tema
Debat

Forsikringssvindel skal begrænses

At svindle med forsikringer er både usolidarisk og strafbart på samme måde som snyd med sociale pensioner. Der er kun de ærlige kunder til at betale for snyd og svindel, og vi har derfor et fælles ansvar for at begrænse forsikringssvindel.

 

For at afsløre forsikringssvindel observerer selskaberne i nogle tilfælde kunder for at finde ud af, om kunderne snyder både selskab og dermed ærlige kunder.

 

Selskaberne bruger uhyre sjældent personobservationer. Det er det sidste værktøj til afklaring af misforståelser eller afsløring af forsikringssvindel og bliver kun iværksat, når der er bestyrket mistanke om svindel. Personobservation sættes kun i værk efter en fast procedure, og skal altid godkendes af selskabets direktion.

 

Antallet af observationer er i 2022 faldet i forhold til året før og ligger på 75. Det er et lille tal i forhold til, at der hvert år behandles op mod 170.000 forsikringssager. 

 

Derudover viser erfaringer, at de sager, der foretages observation i, i langt de fleste tilfælde også viser, at kunden har handlet illoyalt eller svigagtigt i en grad, der kan være strafbar.

 

Ofte stillede spørgsmål


  • Hvad gør et forsikringsselskab, hvis der er mistanke om forsikringssvindel?

    Når der opstår mistanke om svindel, overdrages sagen til en svindelkonsulent, der foretager en nærmere undersøgelse af sagen. Mange forsikringsselskaber kommunikerer åbent om deres procedurer vedrørende forsikringssvindel på deres hjemmesider, ligesom selskaberne på et let tilgængeligt sted på deres hjemmesider har beskrevet deres overordnede håndtering af sager med personobservation.

  • Hvilke regler skal forsikringsselskaberne leve op til, når de efterforsker forsikringssvindel?

    Forsikringsselskaberne er underlagt regulering i Lov om finansiel virksomhed, Forsikringsaftaleloven og reglerne for god skik for forsikringsdistributører, ligesom selskaberne og alle andre naturligvis skal overholde reglerne i straffeloven og persondataloven. Branchen har desuden selv opstillet etiske retningslinjer i branchens kodeks for undersøgelse af forsikringssvindel, som første gang blev udarbejdet i 2011. Siden er det blevet revideret af flere omgange – senest i marts 2023. Læs mere her.

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.