Forsikring bygger på gensidig tillid mellem kunden og forsikringsselskabet. Det er kundens opgave at give de korrekte og nødvendige oplysninger til brug for skadesbehandlingen, og det er selskabets opgave at udbetale den berettigede erstatning hurtigt og smidigt.

 

Men det er ikke altid, at kunden afgiver korrekte oplysninger. For desværre viser undersøgelser, at forsikringskunder hvert år svindler for et milliardbeløb i Danmark.

 

Internationale undersøgelser viser ligefrem, at op mod 10 pct. af erstatningsudbetalingerne skyldes forsikringssvindel. Omregnet til danske forhold svarer det til, at der blev svindlet for 4,3 mia. kr. af de i alt 43 mia. kr., der blev udbetalt i erstatninger i 2017. Forsikringssvindel går ikke kun ud over selskaberne – men rammer i sidste ende de lovlydige kunder i form af højere forsikringspræmier.

 

Stort fokus på forsikringssvindel

Forsikringssvindel kan tage mange former. Der er eksempelvis tale om forsikringssvindel, hvis man opfinder en skade, hvis man overdriver en skade, eller hvis man med fortsæt har begået en skade for at få udbetalt erstatning.

 

Forsikring & Pension har stort fokus på alle former for forsikringssvindel og arbejder målrettet for at begrænse svindlen. Vi offentliggør fx løbende analyser og udarbejder hvert år en statistik over, hvor meget forsikringssvindel selskaberne opdager i Danmark. Derudover involverer vi os i debatten via medier, udvalg og politiske kanaler. I flere andre lande har forsikringsbranchen et fælles skaderegister, der bl.a. kan afsløre om samme skade meldes til flere forsikringsselskaber. Vi arbejder for at få samme mulighed i Danmark for at bekæmpe svindel.

 

 

Fair kundebehandling under efterforskning af svindelsager

Efterforskning af forsikringssvindel sker på baggrund af en mistanke og kan opleves som et stort indgreb i en kundes private liv. Det er vi meget opmærksomme på og har derfor udarbejdet et kodeks, der beskriver retlige og etiske principper for forsikrings- og pensionsselskaber i deres efterforskning. Udgangspunktet er, at selskaberne bør anvende den mindst muligt indgribende undersøgelsesmetode, når de efterforsker svindelsager.

 

 

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.