Tema
Debat

Garantifonden sikrer kunder ved konkurs

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber sikrer, at der tages hånd om de berørte forsikringstagere og ydes dækning for erstatningskrav i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs. Garantifonden administreres af Forsikring & Pension under ledelse af en bestyrelse udpeget af erhvervsministeren og finansieres af bidrag, der opkræves via de omfattede skadesforsikringsselskaber.  

 

Garantifonden håndterer i øjeblikket fire forsikringskonkurser. Det drejer sig om selskaberne Gable Insurance (som solgte via Husejernes Forsikringsagentur), Alpha Insurance A/S, Qudos Insurance A/S og CBL Insurance Europe Dac.

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden er en selvejende institution, der er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Den blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs.

   

  Med etableringen af Garantifonden blev det især inden for forbrugerforsikringsområdet sikret, at Garantifonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning.

 • Hvem skal være medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Følgende forsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Garantifonden:

   

  • Alle skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark
  • Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

   

  Se Garantifondens medlemsliste her 

 • Hvad dækker Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Fra den 1. januar 2019 dækker Garantifonden udelukkende skadesforsikringsselskabers virksomhed i Danmark. Der er alene dækning for så vidt angår de af loven omfattede forsikringer. Herudover er det et krav, at forsikringen dækker risici i Danmark.

  Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs, dækker Garantifonden erstatningskrav til følgende:

  • Forsikringstagere med privatforsikringer (dvs. typiske forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes- og tilsvarende privatforsikringer)
  • Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)
   Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)
   Forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • Forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede

   

  Som udgangspunkt tilbagebetaler Garantifonden præmier, som er betalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1000 kr. pr. police, og kun præmien for den resterede del af forsikringsperioden.

 • Hvem finansierer Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden finansieres dels via engangsbidrag, som betales ved et skadesforsikringsselskabs indmeldelse i Garantifonden, dels ved et årligt bidrag, der opkræves via skadesforsikringsselskaberne. Ifølge garantifondsloven skal Garantifondens formue udgøre 300 mio.

  Forsikringsselskaberne kan opkræve det årlige bidrag hos forsikringstagerne via præmierne.

  Finanstilsynet meddeler en gang om året størrelsen af det beløb pr. police, som forsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Garantifonden. Beløbet bliver ikke tilbagebetalt til forsikringstageren, såfremt forsikringen ophører før tid.

Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 25 38 25 36
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.