Tema
Debat

Opsparingsformer

De tre former for opsparing er hhv. livrentepension, ratepension og aldersopsparing. 

 

Livrentepension udbetales så længe du lever eller over en årrække på min. 10 år, men ratepension udbetales over en årrække på 10-30 år. Aldersopsparing udbetales som engangsbeløb eller over en årrække. 

 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige opsparingsformer. 

 

Livrentepension 

Der er 2 former for livrenter: Livsvarige livrenter, der udbetales så længe du lever og ophørende livrenter, der udbetales over en årrække i minimum 10 år.

 

Livsvarig livrentepension

 

 • Du kan købe en livsvarig livrentepension, uanset hvor gammel du er. Du kan indbetale så meget, du ønsker.
 • Er livrentepensionen oprettet gennem din arbejdsgiver, er der altid fuldt skattefradrag for dine indbetalinger i indbetalingsåret.
 • Har du selv købt livrentepensionen, afhænger det af, hvor meget du indbetaler og hvor længe du indbetaler, om du kan få fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret.
 • Pengene udbetales, så længe du lever. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne.
 • Hvornår du kan begynde at få udbetalt din livrentepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din livrentepension er oprettet.

 

Ophørende livrentepension

 

 • Du kan købe en ophørende livrentepension, uanset hvor gammel du er.
 • For ophørende livrenter gælder der et indbetalingsloft på 57.200 kr. (2020), og loftet gælder samlet for arbejdsgiver- og private ordninger.
 • Pengene udbetales i månedlige beløb i mindst 10 år, dog længst så længe du lever. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne.
 • Hvornår du kan begynde at få udbetalt din ophørende livrentepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din livrentepension er oprettet.

 

Ratepension 

 

 • For ratepensioner gælder der et indbetalingsloft på 57.200 kr. om året (2020). Loftet gælder samlet for arbejdsgiver- og private ordninger.
 • Ratepensionen udbetales i månedlige beløb i mindst 10 år og højst 30 år.
 • Hvornår du kan begynde at få udbetalt din ratepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din ratepension er oprettet.
 • Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne.

 

Aldersopsparing

 

 • Aldersopsparingen er en type pensionsopsparing, som pensionskunder har kunnet oprette siden 2013. Reglerne for aldersopsparing blev seneste ændret i 2018.

 

Har du:

- fem år eller mindre til folkepensionsalderen kan du indbetale op til 50.200 kr. årligt (2020) på en aldersopsparing.

- mere end fem år til folkepensionsalderen kan du indskyde op til 5.300 kr. årligt (2020) på en aldersopsparing.

 

 • Du har ikke skattefradrag for indbetalingen, og udbetalingen er skattefri, men du betaler årlig pensionsafkastskat af afkastet.
 • Aldersopsparing kan udbetales som et engangsbeløb, en løbende ydelse over en årrække eller som en livslang ydelse.
 • Du kan læse mere om aldersopsparing og regulering af beløbsgrænserne på Skatteministeriets hjemmeside.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.