Tema
Debat

Klimaforandringerne kræver en effektiv og fremtidssikret klimatilpasning

Klimaforskere forventer mere og voldsommere regn i Danmark som følge af klimaforandringer. Samtidig vil vi få udfordringer med stigende grundvand og opleve ekstra pres fra havene. Vi er derfor nødt til at tilpasse os forholdene og finde nye måder at håndtere vandet på. Forsikring & Pension deltager aktivt i arbejdet med at fremme en effektiv og fremtidssikret klimatilpasning i Danmark, så skaderne og omkostningerne efter oversvømmelser begrænses mest muligt.

 

Ofte stillede spørgsmål


  • Hvad betyder klimatilpasning?

    Klimatilpasning omhandler håndtering af vand. Det er en fællesbetegnelse for løsninger, der kan nedsætte risikoen for oversvømmelser ved at lede vandet uden om kloakkerne. Klimatilpasning kan laves på alle niveauer. Nogle løsninger er målrettet den enkelte boligejer, andre grundejer- og boligforeninger, mens andre igen er målrettet kommunerne.

  • Hvorfor skal vi interessere os for klimatilpasning?

    Klimaforskere vurderer, at Danmark fremadrettet får mere og voldsommere regn. Samtidig er nogle områder plaget af højtstående grundvand og ekstra pres fra havene. Vores byer er ikke bygget til at kunne håndtere disse mængder vand, og det betyder, at vi hvert år oplever oversvømmede veje og bygninger med stor materiel skade til følge. Men man kan faktisk gøre meget med de rette klimaforanstaltninger for at begrænse skaderne. Derfor skal vi interessere os for klimatilpasning.

  • Hvordan arbejder Forsikring & Pension med klimatilpasning?

    Forsikring & Pension deltager aktivt i klimanetværk og indgår i forskellige partnerskaber, som fx KLIKOVAND og Vand i Byer, hvor vores viden og værktøjer kommer i spil, og vi er med til at finansiere projekter, der skal gøre arbejdet med klimatilpasning lettere tilgængeligt for kommuner og borgere.

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.