Tema
Debat

Solvens II giver kunderne tryghed

Alle livs- og skadesforsikringsselskaber i EU (samt Norge) er omfattet af Solvens II, når de er over en vis størrelse. I Danmark er de fleste livs- og skadeforsikringsselskaber store nok til at være omfattet. Europæiske selskaber uden for EU og Norge er ikke omfattet, dette gælder også selskaber i UK, Schweitz og Grønland.

 

Et væsentligt formål med Solvens II er at sikre bedre beskyttelse af kunderne. Dette sker ved at sikre, at selskaberne kan levere de ydelser, de har stillet kunderne i udsigt. Det betyder fx, at et pensionsselskab eller et skadesforsikringsselskab skal kunne udbetale de pensioner og eller de erstatninger, som deres kunder er blevet stillet i udsigt. Dette sikres ved, at selskaberne skal afsætte tilstrækkelig kapital i forhold til deres reelle risiko.

 

Evaluering af Solvens II

Solvens II-reglerne undergår i øjeblikket det såkaldte 2020-review. Reviewet startede tilbage i februar 2019, hvor EU-Kommissionen bad EIOPA om at vurdere 19 konkrete emner inden for Solvens II. Gennem 2019 og 2020 har Forsikring & Pension bidraget til adskillige høringssvar via Insurance Europe. I december 2020 sendte EIOPA deres anbefalinger til EU-Kommissionen, der forventes at komme med en indstilling til Ministerrådet og EU-Parlamentet den 20. juli 2021.

 

Forsikring & Pension er bekymrede over EIOPA’s forslag. Vi har foretaget estimater, der viser, at forslagene kan betyde en ekstra kapitalbinding i danske selskaber på 8–10 mia. kroner, hvilket kan påvirke selskabernes investeringsmulighed med 25–35 mia. kroner, hvilket i sidste ende kan føre til lavere pensioner for danskerne.

 

Forsikring & Pension støtter op om principperne i Solvens II. Forsikring & Pension støtter også op om, at der er behov for en gennemgang (review) af reglerne for at sikre, at de er passende og tidssvarende. De forestående ændringer til Solvens II bør behandles ud fra følgende:

 

  • De skal være omkostningsneutrale, sådan som det er forudsat og omtalt af EIOPA
  • De elementer i EIOPA’s forslag, der betyder flere omkostninger, bør ikke tages med i EU-Kommissionens endelige ændringsforslag, undtagen det forslag, der vedrører det negative rentestød i standardmodellen
  • EIOPA/Kommissionen forpligtiges til at offentliggøre en reel og fuld vurdering af omkostningerne for de enkelte lande som følge af forslaget.

 

Forsikring & Pension har i forbindelse med reviewet udarbejdet en række position papers, som kan findes til højre.

 

Selskaberne skal fortsat kunne skabe vækst i samfundet

Solvens II er i sin natur en konservativ opgørelse, hvilket Forsikring & Pension bakker op om af hensyn til den generelle forbrugerbeskyttelse. Det er dog samtidig vigtigt, at reglerne ikke bliver så stramme, at de begrænser selskabernes mulighed for at investere og bidrage til vækst i samfundet og til danskernes pensioner.

 

 

 

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Jenny Maria Thers Rée

Chefkonsulent, aktuar
+45 41 91 90 90
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.