Tema
Debat

Færre tilskadekomne i trafikken

F&P arbejder på at sænke antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Det gør vi bl.a. i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, hvor F&P deltager i og sammen med DFIM sponserer oplysningskampagner om uopmærksomhed i trafikken og øget sikkerhed for erhvervskøretøjer. Vi bidrager også med forsikringsbranchens erfaringer med forebyggelse af trafikuheld og kommer med forsikringsfaglige inputs, når politikerne foretager ændringer i færdselsloven. Derudover arbejder vi for, at data, der opsamles i trafikken, skaber øget trafiksikkerhed – og vi arbejder ligeledes for, at ejere af køretøjer kommer til at eje egne data. Endelig arbejder vi aktivt for, at alle ejere af indregistrerede motorkøretøjer tegner den lovpligtige ansvarsforsikring på deres køretøj.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvilken interesse har Forsikring & Pension i at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken?

  Først og fremmest er det utroligt vigtigt at minimere risikoen for ulykker, så alle kan færdes trygt i trafikken. Hvert trafikdrab er en tragedie. Derfor er trafiksikkerhed en vigtig sag for forsikrings- og pensionsbranchen at beskæftige sig med. Dernæst er det også bekosteligt for sundhedsvæsenet og forsikrings- og pensionsbranchen. Hver ulykke med personskade – dræbte, alvorligt eller let tilskadekomne – koster samfundet 1,3 mio. kr. i tabt produktion/arbejdsindsats og øgede offentlige overførsler. Desuden udbetaler skadeforsikringsselskaberne hvert år mere end 5 milliarder kroner til bilreparationer i forbindelse med trafikuheld.

 • Hvad virker bedst til at forebygge trafikuheld?

  Vi ved, at uopmærksomhed er skyld i 30 procent af alle trafikuheld, og derfor samarbejder Forsikring & Pension med Rådet for Sikker Trafik for at få danskerne til at være mere opmærksomme i trafikken. I dag er det desværre sådan, at danskerne foretager sig distraherende ting i 30 procent af tiden, når de kører bil. Blot et hurtigt kig på telefonen kan få fatale konsekvenser: Kører du fx 80 km/t og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 89 meter med en pose over hovedet.

 • Er der færre dræbte i trafikken end tidligere?

  Ja, overordnet har antallet af trafikdræbte været stødt nedadgående siden det toppede i 1971 med 1.213 mennesker, som mistede livet i trafikken. Med undtagelse af 2016 har antallet af dræbte ligget under 200 siden 2012. Det er omtrent en halvering af de dødstal, der var i årene omkring årtusindeskiftet. På de store linjer går det i den rigtige retning med at mindske antallet af trafikdræbte, men der er stadig for mange, som mister livet i trafikken.

 • Hvorfor er fokus på erhvervskørsel vigtigt for at øge trafiksikkerheden?

  Ifølge Arbejdstilsynet sker en ud af tre dødsulykker i arbejdstiden i trafikken, og hvert år kommer ca. 1.500 medarbejdere til skade i trafikken. Samtidig er ulykker med lastbiler ofte mere alvorlige, fordi de er større og tungere end andre trafikkanter på vejene. Det er derfor særligt vigtigt, at de store erhvervskøretøjer har et særlig stort fokus på at køre sikkert.

 • Kan trafiksikkerhed være en god forretning?

  Ja, virksomheder vinder på at højne trafiksikkerheden. Erfaringer fra både udenlandske og danske virksomheder viser, at der kan være mange penge at spare. Fx i kraft af mindre brug af brændstof, når man kører pænere og færre reparationer grundet færre uheld. Derudover er der besparelser ved færre sygedage samt mindre stress, som medfører mindre administration. Foruden dette kan fokus på trafiksikkerhed være med til at styrke virksomhedens image og øge medarbejdertilfredsheden.

Kampagne

Kør bil, når du kører bil

Uopmærksomhed spiller ind i hver tredje dødsulykke i trafikken. Det sætter Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension fokus på i den landsdækkende kampagne ”Kør bil, når du kører bil”.
Læs mere

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.