Tema
Debat

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens rummer et enormt potentiale også for forsikrings- og pensionsbranchen. Det er et område af stor strategisk vigtighed for både Danmark og EU. Det er forudsætningen for økonomisk vækst, men som med alle nye teknologier er der også udfordringer, der skal adresseres.

 

Forsikring & Pension ønsker principbaserede rammer for kunstig intelligens. De skal være etisk troværdige - beskytte kundernes rettigheder – og samtidig skal de sikre virksomhedernes mulighed for at udnytte mulighederne i teknologien.

 

En fælleseuropæisk og afbalanceret regulering af kunstig intelligens er vigtig. Der er et stort potentiale for øget innovation og effektivisering.

 

Kunderne skal være trygge ved branchens brug af data. Derfor arbejder branchen løbende med at sikre klare rammer og transparens i forhold til brug af kundernes data og nye teknologier. Forsikring & Pensions dataetiske principper er et vigtigt fundament for branchens arbejde på dette område.

 

Kunstig intelligens rummer et stort potentiale for forsikrings- og pensions-branchen, der i høj grad er en datadrevet branche.

 

Kunstig intelligens anvendes allerede inden for branchen – fx i form af støtte-værktøjer i forbindelse med automatisering og effektivisering af interne processer. Det kan fx være softwarerobotter, der - ud fra indholdet af en kundes e-mail – hurtigt og effektivt kan allokere sagen til den rette sagsbehandler og finde den rigtige svarblanket frem.

 

Derudover bruger branchen almindelige robot automatiseringsprocesser (RPA-processer) fx i forbindelse med straks-udbetaling af erstatninger.

 

Konkret ønsker Forsikring & Pension fokus på:

 • At sikre, at reguleringen på området bliver risikobaseret og proportional. Almindelige RPA-processer (robot automatiseringsprocesser) skal ikke rammes af unødvendigt skrappe krav.
 • At dataetikken indgår i arbejdet med udvikling og brug af kunstig intelligens i branchen.
 • At sikre, at der tages højde for eksisterende regulering, før der skrides til nye lovgivningstiltag, og at lovgivningen bliver horisontal frem for sektorspecifik.
 • At reguleringen på området bliver principbaseret, så unødvendig detailregulering undgås.
 • At adgang til data af høj kvalitet er en forudsætning for at øge anvendelsen og mulighederne for kunstig intelligens. Derfor bør der arbejdes strategisk med samarbejdet mellem private virksomheder og offentlige myndigheder, der ligger inde med store mængder relevante datasæt. Det samme gælder rammerne for brug af disse.
 • At der er fokus på, at rammerne for produktsikkerhed og produktansvar dækker brugen af kunstig intelligens.

Forsikrings- og pensionsbranchens brug af data

Kunstig intelligens er et strategisk vigtigt område for forsikrings- og pensionsbranchen og anvendes allerede på en lang række områder. Kunstig intelligens giver mulighed for:

 • At effektivisere eksisterende sagsgange.
 • At forbedre kundeservicen (fx via chatrobotter) og give bedre indsigt i kundernes behov.
 • At nedsætte sagsbehandlingstiden og automatisere en række interne processer, som ikke påvirker kundernes rettigheder (RPA-processer).
 • At forhindre forsikringssvindel ved at finde mønstre i data, som en sagsbehandler kan overse.
 • At udvikle innovative og mere skræddersyede produkter og services til kunderne.
 • At sikre bedre risikovurderinger. Fx gennem real time-monitorering af kundernes kørselsmønster. Kunder, der kører mere forsigtigt, opnår derved en lavere forsikringspræmie.

Rammer for kunstig intelligens

Udviklingen og brugen af kunstig intelligens er i høj grad allerede dækket af eksisterende EU-lovgivning, der adresserer mange af de potentielle risici og udfordringer. Dette bliver suppleret af national lovgivning og retningslinjer på området - fx Finanstilsynets vejledning om superviseret machine-learning. De juridiske rammer på EU-niveau dækker blandt andet fundamentale rettigheder, privacy og databeskyttelse, produktsikkerhed og ansvar.

 

Det er vigtigt, at der løbende er fokus på, at reguleringen på området er risikobaseret og fokuserer på områder, hvor der er stor risiko for skade.

 

På den måde undgås, at almindelige RPA-processer (robot automatiserings-processer) rammes af unødvendigt skrappe krav.

 

Derudover er det vigtigt at sikre en ”level playingfield”. Nationale krav skal ikke gå videre end EU-lovgivningen på området, så danske virksomheder stilles dårligere i konkurrencen på det europæiske marked.

 

Dataetik

Forsikring & Pensions dataetiske principper sætter rammerne for branchens brug af data. Det er vigtigt, at kunderne kan have tillid til branchens anvendelse af deres data. Derfor skal der være gennemsigtighed om, hvilke data der anvendes, samt en etisk tilgang til brugen af nye datadrevne teknologier.

 

Læs mere om de dataetiske principper.

 

Adgang til data

Forsikring & Pension støtter generelt Kommissionens fokus på at etablere digitale ”økosystemer” og etableringen af ”data pools” for data, der ikke er personrelaterede.

 

Adgang til data af høj kvalitet er en forudsætning for at kunne udnytte mulighederne ved anvendelse af kunstig intelligens. Og der skal arbejdes strategisk med samarbejdet mellem private virksomheder og offentlige myndigheder, der ligger inde med store mængder relevante datasæt, og rammerne for brug af disse.

 

 

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.